FNs klimapanel imponert over Barnas Klimapanel

Barnas Klimapanel var onsdag i møte med FNs klimapanel. De var invitert for å gi råd om hvordan man snakker med barn og for å diskutere fremtiden til panelet. Det var tydelig at forskerne likte barna og mange viste stor interesse for å forslaget om å lage barnepaneler i flere land.

Miljøagentene har lenge jobbet med tanken om å etablere et klimapanel som kan være et talerør for norske barn. For ett år siden ble Barnas Klimapanel etablert. Det består av åtte barn fra hele landet, som jobber med å samle innspill og overrekke barns meninger til voksne beslutningstakere.


Hadde samtaler med FNs klimapanel i Paris – møttes igjen i Oslo

Det er ikke lenge siden Barnas Klimapanel var på klimatoppmøtet Paris og møtte FNs klimapanel for første gang. Miljøagentene har imidlertid hatt en pågående dialog med FN i over ett år, og det var delvis på FNs initiativ at panelet ble opprettet her i Norge.

Onsdag var høytstående representanter fra FNs klimapanel i Oslo, og som et videre ledd i dialogen, var Barnas Klimapanel invitert for å holde en presentasjon og gi råd om kommunikasjon med barn. Men barna hadde også noen krav selv. De ønsker hjelp med å få spredd konseptet til flere land – og på sikt ønsker de at det etableres et internasjonalt klimapanel med barn fra hele verden. Mange forskere meldte seg mer enn villig til å opprette kanaler mellom de norske barna og barn i andre land. Canada, Finland, Sør-Afrika, Nederland og Storbritannia er allerede noen land som har vist sin interesse.


Barna imponerte med en solid presentasjon på engelsk og svarte veldig godt på spørsmål fra salen


Stortingspresidenten vil bidra til å opprette barnepaneler i Norden

Barnas Klimapanel ble stiftet på Eidsvoll 16. februar 2015, og leverte barns klimakrav til stortingspresident Olemic Thommesen allerede 10 dager senere. Tidligere denne uka møtte de igjen Thommesen på Stortinget – nå for å overrekke en selvlaget rapport, basert på innspill fra barn i hele landet. Barnas Klimapanel snakket om hva de har gjort siden sist, og forhørte seg om Stortinget har lyttet til kravene fra norske barn. Thommesen var imponert over det barna har fått til, og lovte å bruke sin innflytelse til å hjelpe med å samle klimainteresserte barn fra hele Norden.
 

Kommentarer

Ingen kommentarer
Last flere

Er du agent? Logg deg inn!

Eller registrer deg her.

Agentinnlogging

Har du glemt passordet ditt?
Gå tilbake til innlogging