FNs klimaforhandlinger

Klimatoppmøtet COP22 er nå i gang i Marrakesh. Her skal verdens land jobbe videre med Paris-avtalen fra i fjor.

FNs klimaforhandlinger er et årlig klimamøte hvor over 190 land samles for å finne løsninger på verdens klimaproblemer. På klimatoppmøtet i Paris ble verdens land enige om en historisk klimaavtale. Med møtet i Marrakech håper landene å vise at man nå er på vei mot målet, samtidig som møtet kan hjelpe landene til videre handling.

FNs klimatoppmøter har pågått siden 1995. Det første møtet ble kalt COP1, og deretter har det fortsatt med COP2, COP 3, COP4, osv. I Marrakech har vi kommet frem til COP22. Det er altså over 20 år siden det første møtet, men likevel har ikke landene blitt enige om hvordan vi skal redde jordkloden fra klimaendringer…

Barnas Klimapanel overrekker barns klimakrav utenfor Stortinget i Oslo. Foto: I 1988 grunnla FN en ekspertgruppe for klimaspørsmål.  Disse består av forskere fra forskjellige land, som samler og går i gjennom informasjon om klimaendringer. Rapportene fra dette Klimapanelet er utgangspunktet for klimaforhandlingene som foregår i FN.  Miljøagentenes ekspertgruppe Barnas Klimapanel fungerer nesten på samme måte. De samler inn informasjon fra norske barn om klima, og rapporterer barns krav og innspill videre til politikere og maktpersoner.

Det viktigste med klimaforhandlingene er at alle land kan bli enige om en avtale for å løse klimaproblemene. På det tredje COP-møtet i 1997 ble Kyoto-protokollen vedtatt. Dette er en avtale som sier at rike land skal kutte utslipp av klimagasser med gjennomsnitt 5%. Egentlig skulle dette skje mellom 2008 og 2012, men de har senere blitt enige om å forlenge avtalen til 2020. Frem til i fjor var Kyoto-protokollen den eneste klimaavtalen verdens land har greid å bli enige om, som fortsatt er gyldig.

De viktigste punktene i Kyoto-protokollen:

  • Rike land skal kutte klimagassutslipp
  • Landene må betale hvis de slipper ut for mye klimagasser
  • Landene må betale mer hvis de ikke kutter nok

Selv om Kyoto-protokollen er en avtale de rike landene må forholde seg til, er det mange som mener at den ikke har vært bra nok. Målene med avtalen er langt unna det FNs klimapanel anbefaler. Utslippene blir ikke begrenset nok.

Flere forsøk er gjort på å forhandle frem en ny klimaavtale, i stedet for Kyoto-protokollen. I Paris i fjor gikk landene sammen for å lage en ny og bedre avtale. Se Barnas Klimapanels film om Paris-avtalen i Det Magiske Klasserommet.

I Marrakech skal man jobbe videre med Paris-avtalen og vi håper at den kan bli enda bedre.

Mer om klimaforhandlingene:
Barnas Klimapanel til klimatoppmøtet i Marrakech
Barnas Klimapanel i Paris:
Barnas Klimapanel møtte FNs klimapanel i Paris
Overleverte barns klimakrav til klima- og miljøministeren
Paris:

Hva skal skje på klimakonferansen i Paris?
Her er de viktigste temaene
Hva kan vi oppnå med forhandlingene?

Kommentarer

Ingen kommentarer

Er du agent? Logg deg inn!

Eller registrer deg her.

Agentinnlogging

Har du glemt passordet ditt?
Gå tilbake til innlogging