Mer om lokallag

Å jobbe for miljøet er mye morsommere om man kan gjøre det sammen med noen på et lag. Selv om alle miljøagenter er på samme lag, er det enda morsommere å ha et lokallag, hvor dere møtes for å gjøre aktiviteter sammen.

Her finner dere noen av de tingene som kan være smarte for lokallag. Det er mye informasjon i håndbøkene, og dere finner også mange maler her. Har dere spørsmål, ikke nøl med å ta kontakt med oss på Hovedkvarteret.

Håndbok for miljøagenter
En håndbok som forklarer hva Miljøagentene er og forslag til aktiviteter du kan gjøre som miljøagent.

Organisasjonshåndbok
Dette er en bok om Miljøagentene og organisasjonen som er ment for de voksne. Her finner du alt av informasjon om bl.a. det å være et lokallag. Denne kan du som er voksenkontakt se på.

Lokallagstyret - kontaktinformasjon
Under oppstartsmøtet i lokallaget må dere velge et styre. Dette skjemaet kan dere bruke for å rapportere inn hvem som ble valgt.

Mal årsrapport og frifondsøknad
Disse skjemaene må sendes inn minst en gang hvert år. Om lokallaget har lyst til å gjøre noe som koster penger, kan dere søke om det. Det er ganske lett, men det kan være greit å få hjelp av en voksen. Her finner du søknadsskjema og rapporteringsskjema for frifond, samt et årsrapportskjema som alle lokallag må levere hvert år. Husk å se retningslinjene for Frifond om dere vil søke penger.

Retningslinjer Frifond
Dette er retningslinjene for Frifondmidler. Lokallag kan søke om både penger til drift og til prosjekt. Nye lokallag kan søke om oppstartsmidler. Les mer om ordningen her.

Standardvedtekter for lokallag
Vedtektene er lokallagsreglene. Alle lokallag må ha egne regler. Vil dere endre på reglene til lokallaget, må dere sende de nye reglene til Hovedkvarteret for godkjenning.

Innkalling årsmøte
Her finner du en mal for innkalling til årsmøtet. Styret velger hvilke saker dere skal ta opp på møtet, så sender dere innkallingen til alle i lokallaget. Ta kontakt med Hovedkvarteret om dere vil ha hjelp til dette.
 Denne kan også brukes som mal til referat som skal skrives fra årsmøtet.

Mal for regnskap
Alle lokallag må føre regnskap over inntekter og utgifter. Denne malen kan dere fint bruke for å holde oversikt over lokallagets økonomi.

Lokallag - pressemelding
Det er kult å komme i avisa. Når dere er i gang med lokallaget er det gøy å kontakte en avis som kan skrive om hva dere gjør. Da kan det også hende dere får enda flere medlemmer. Her finner dere en mal for et brev dere kan sende til avisene.

Veiviseren Trygg og tilstede
LNU (Landsrådet for Norges Barne- og ungdomsorganisasjoner) har laget en veiviser for barne- og ungdomsorganisasjoners ledere og ansatte som handler om grenseoverskridende seksuell atferd. Her får du vite hvordan du går fram dersom du har mistanke om eller får kjennskap til noe slikt.

Er du agent? Logg deg inn!

Eller registrer deg her.

Agentinnlogging

Har du glemt passordet ditt?
Gå tilbake til innlogging