Barnas Klimapanel for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

Barnas Klimapanel har gitt klar beskjed til Arbeiderpartiet i saken om oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja i forkant av partiets landsmøte.

Barnas Klimapanel har møtt Arbeiderpartiet, og sagt klart i fra om hva barn i Norge mener om oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja. Arbeiderpartiet skal snart ha landsmøte, der de blant annet skal bestemme seg for om de skal være mot oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja eller ikke. Miljøagentene og Barnas Klimapanel håper Arbeiderpartiet hører på ungdomspartiet sitt AUF (og mange andre organisasjoner og partier) og sier nei til oljeboring utenfor de verdifulle havområdene i nord.

Barnas Klimapanel fikk også gitt innspill til andre saker om klima og miljø som skal tas opp på landsmøtet til Arbeiderpartiet. Det viktigste innspillet fra Barnas Klimapanel, er at Arbeiderpartiet hører på hva barn sier i klima- og miljøsaker.

Barnas Klimapanel kommer med innspill til Arbeiderpartiet i forkant av partiets landsmøte.

- Tusen takk for gode innspill, vi skal ta de med oss inn i det videre arbeidet fram mot landsmøtet og også etter landsmøtet, sa Arbeidetpartiet. - Særlig det dere sier om kollektivtrafikk i mellomstore byer, dette må vi sjekke ut.

Barnas Klimapanel kom med mange eksempler på hvordan man kan få flere til å reise miljøvennlig. Det må bli billigere å reise miljøvennlig, og det må gå buss oftere. Hva med å lage et månedskort for barn som er billig og som gjelder på all miljøvennlig transport i hele landet?

Dette er flere av sakene som Barnas Klimapanel har jobbet med. Barnas Klimapanel tar gjerne i mot flere innspill - send ditt innspill her du også.

Kommentarer

Ingen kommentarer
Last flere

Er du agent? Logg deg inn!

Eller registrer deg her.

Agentinnlogging

Har du glemt passordet ditt?
Gå tilbake til innlogging