Nyttig for lokallag

Å jobbe for miljøet er mye morsommere om man kan gjøre det sammen med noen på et lag. Selv om alle miljøagenter er på samme lag, er det enda morsommere å ha et lokallag, hvor dere møtes for å gjøre aktiviteter sammen.

Her finner dere noen av de tingene som kan være smarte for lokallag. Det er mye informasjon i håndbøkene, og dere finner også mange maler her. Har dere spørsmål, ikke nøl med å ta kontakt med oss på Hovedkvarteret.

Introduksjon til medlemsregisteret (7. november 2017)
Voksenkontakter har tilgang til medlemsregisteret for sitt lokallag. Herfra kan du få full oversikt over alle miljøagenter i lokallaget, og deres foresatte. Du kan oppdatere inforamsjon, og du kan sende epost til medlemmer og foresatte. Etter hvert vil flere funksjoner legges til. Årsrapport og frifondsøking vil etter hvert skje gjennom medlemsregisteret. Klikk på lenken over for å få hjelp til å komme i gang.

Håndbok for miljøagenter
En håndbok som forklarer hva Miljøagentene er og forslag til aktiviteter du kan gjøre som miljøagent.

Organisasjonshåndbok for lokallag
Dette er en bok om Miljøagentene og organisasjonen som er ment for de voksne. Her finner du alt av informasjon om bl.a. det å være et lokallag. Denne kan du som er voksenkontakt se på.

Lokallagstyret - kontaktinformasjon
Under oppstartsmøtet i lokallaget må dere velge et styre. Dette skjemaet kan dere bruke for å rapportere inn hvem som ble valgt.

Frifond retningslinjer 
Hvis lokallaget har lyst til å gjøre noe som koster penger, kan dere søke om Frifondmidler. Det er ganske lett, men det kan være greit å få hjelp av en voksen. Her finner du søknadsskjema til 31.mai og  rapporteringsskjema for frifond. Send søknad og rapport til ane@miljoagentene.no

Standardvedtekter for lokallag
Vedtektene er lokallagsreglene. Alle lokallag må ha egne regler. Vil dere endre på reglene til lokallaget, må dere sende de nye reglene til Hovedkvarteret for godkjenning.

Innkalling årsmøte
Her finner du en mal for innkalling til årsmøtet. Styret velger hvilke saker dere skal ta opp på møtet, så sender dere innkallingen til alle i lokallaget. Ta kontakt med Hovedkvarteret om dere vil ha hjelp til dette.
 Denne kan også brukes som mal til referat som skal skrives fra årsmøtet.

Årsrapportskjema 
Dette skjemaet skal alle lokallag levere hvert år. Send det gjerne inn sammen med regnskapet og et enkelt referat fra årsmøtet.

Mal for regnskap
Alle lokallag må føre regnskap over inntekter og utgifter. Denne malen kan dere fint bruke for å holde oversikt over lokallagets økonomi.

Lokallag - pressemelding
Det er kult å komme i avisa. Når dere er i gang med lokallaget er det gøy å kontakte en avis som kan skrive om hva dere gjør. Da kan det også hende dere får enda flere medlemmer. Her finner dere en mal for et brev dere kan sende til avisene.

Veiviseren Trygg og tilstede
LNU (Landsrådet for Norges Barne- og ungdomsorganisasjoner) har laget en veiviser for barne- og ungdomsorganisasjoners ledere og ansatte som handler om grenseoverskridende seksuell atferd. Her får du vite hvordan du går fram dersom du har mistanke om eller får kjennskap til noe slikt.

 

Er du agent? Logg deg inn!

Eller registrer deg her.

Agentinnlogging

Har du glemt passordet ditt?
Gå tilbake til innlogging