Årsmøte i lokallaget

Her finner voksenkontakter og andre interesserte informasjon om hvordan gjennomføre lokallagsårsmøte. Nederst finner du mal til årsmøtereferat.

Alle lokallag skal hvert kalenderår gjennomføre et årsmøte der man:

 • Går gjennom årsrapporten og regnskapet for forrige kalenderår
 • Velger et styre med minst tre medlemmer. Styret bør bestå av barn og voksne, og skal inkludere en voksenkontakt. Voksne som velges til styreverv gis automatisk gratismedlemskap i organisasjonen.
 • Lager et forslag til aktivitetsplan for kommende år. Årsmøtet kan gi styret ansvar til å lage en mer detaljert aktivitetsplan basert på innspillene som kommer frem på årsmøtet.
 • Kan bestemme budsjett for kommende år, eller gir ansvar til styret for å gjøre det etter årsmøtet
 • Kan behandle andre saker som er blitt meldt inn på eller i forkant av møtet

Følgende må sendes inn til Hovedkvarteret etter årsmøtet:

 • Fullt navn på alle i det nyvalgte lokallagsstyret
 • Referat fra årsmøtet (se mal nederst)

Tips til årsmøtet:

 • Det er fint å ha årsmøte i januar eller februar
 • Innkalling må sendes til alle medlemmer senest to uker før årsmøtet. Mal for innkalling og referat finner du nederst her nettsidene. Legg gjerne kontaktpersonen deres på Hovedkvarteret på kopi når invitasjonen sendes ut.
 • Start årsmøtet med å velge en ordstyrer og en referent
 • Årsmøtet skal gå igjennom årsrapport og regnskap for året før. Om lokallaget ønsker, kan det i tillegg lages en utvidet presentasjon med bilder og ytterlige informasjon for å vise på årsmøtet hva lokallaget har gjort i året som har gått.
 • Valg av styre kan gjøres på flere måter, for eksempel skriftlig eller ved håndsopprekning.  
 • Ha gjerne en sosial samling etter møtet med mat og drikke, eller legg det sammen med en morsom aktivitet

Ressurser og maler:

 • Referat årsmøtet: Her finner du en mal til referat fra årsmøtet. Denne kan også brukes som mal for innkalling til årsmøtet. Styret velger hvilke saker dere skal ta opp på møtet, så sender dere innkallingen til alle i lokallaget. Ta kontakt med Hovedkvarteret om dere vil ha hjelp til dette.
   

Lurer du på noe om årsmøtet ta kontakt med Hovedkvarteret.

Under ser du noen eksempler på morsomme aktiviteter lokallagene planlegger fremover:

Last flere

Er du agent? Logg deg inn!

Eller registrer deg her.

Agentinnlogging

Har du glemt passordet ditt?
Gå tilbake til innlogging