Barnas klima- og miljørapport 2023: Koden er å redde kloden

Hvert år kommer Barnas klimapanel med en rapport om hva barn og unge i Norge tenker om klima, natur og miljø. De vil redde kloden og kommer med klare råd til politikerne som bestemmer.

Tekst: Barnas klimapanel og Sina Øversveen. Toppfoto: Johnny Vaet Nordskog.

Rapporten er basert på innspill fra barn over hele landet, i tillegg til en undersøkelse gjennomført av Opinion på vegne av Miljøagentene og Redd Barna. I undersøkelsen ble 1021 barn og unge i alderen 8-19 år, spurt om deres holdninger til klima og miljø.

Ifølge den ferske rapporten er klima- og miljøsaker fortsatt viktig for det store flertallet av barn og unge.

Barnas klima- og miljørapport 2023 – her kan du lese hele rapporten

Rapporten er delt inn i ulike deler som blant annet handler om barns meninger rundt framtiden sin, oljeutvinning og leting, klimavennlig transport, bruk av naturen og plastforsøpling i naturen. Barn er bekymret for framtiden sin og for framtiden til barn i andre land. Samtidig er de opptatt av at deres stemme både skal bli hørt og ha påvirkning.

Fem fakta fra rapporten:

 • Bare 12 prosent av barn og unge i Norge opplever at de kan påvirke politikere i klima- og miljøsaker.

 • Flere barn og unge er bekymret for framtiden til barn og unge i andre land enn bekymret for sin egen framtid.

 • 4 av 5 mener det er viktig å hindre at dyre- og plantearter dør ut.

 • 73 prosent av barn og unge mener det er viktig å stoppe klimaendringene, dette er en økning fra 2022.

 • 65 prosent barn og unge mener at vi må høre mer på klimaforskere.

«Vi må faktisk gjøre noe, ikke bare si at vi skal gjøre det, men gjøre det nå! Vi må stoppe med CO2-utslipp nå, ikke i 2030, da kan det være for seint.» - Ingeborg, 12 år, Oslo

Barnas råd til politikere

I årets rapport har Barnas klimapanel skrevet ned råd til politikere og andre beslutningstakere, basert på innspillene fra barn og unge i hele Norge.

Klima og olje

Mange barn og unge i Norge ønsker at vi skal slutte å slippe ut CO2, og bekymrer seg for at vi bruker så mye olje. I innspillene vi har samlet til rapporten, skriver mange at olje er en av deres viktigste miljøsaker. Barnas klimapanel mener politikere må:

 • Sørge for å minske klimagassutslipp, slik man sier i internasjonale avtaler.
 • Stoppe all leting etter ny olje.
 • Slutte med olje i et tempo som oppfyller Parisavtalen.
 • Satse på fornybar energi.

Miljøvennlig forbruk

Mange barn er opptatt av å redusere forbruk og at det skal være enkelt å leve miljøvennlig. For å ta vare på planeten vår og livet som bor på den, mener Barnas klimapanel at politikere må:

 • Gjøre det lettere å velge miljøvennlige varer, enten det gjelder møbler, klær eller mat. Dette kan de gjøre ved å regulere pris på varer, og hva slags varer butikker får lov å selge.
 • Lovfeste at butikkene må gi bort i stedet for å kaste gammel mat.
 • Fjerne moms på frukt og grønt, og gjøre kjøtt dyrere.
 • Tilrettelegge for flere gjenbruksbutikker.
 • Sørge for flere steder hvor man kan levere ødelagte klær til reparasjon.

Grønne reiser

Å gå, sykle eller ta kollektivt er klima- og miljøtiltaket flest barn og unge svarer at de gjør. Å bruke mer miljøvennlig transport blir ofte nevnt i innspillene til rapporten. Det er vanskelig å kjøre mindre bil og fly hvis man ikke merker endring rundt seg. Derfor mener Barnas klimapanel at politikere må:

 • Sørge for at fartøy begynner å gå på elektrisitet eller alternativt drivstoff.
 • Gjøre det billigere med tog, buss, trikk og t-bane.
 • Gjøre det dyrere med bensin, bompenger og flybilletter.

Forsøpling

Barnas klimapanel krever at politikere tar innover seg at forsøpling er en stor bekymring blant barn og unge. For å hindre forsøpling og plast i havet mener Barnas klimapanel at politikere må:

 • Forby flere typer engangsplast.
 • Tilrettelegge for at flere varer lages med materiell som brytes raskt ned og ikke har farlige stoffer i seg.
 • Sette ut flere søppelkasser.
 • Sørge for at forbud mot å forsøple naturen blir fulgt.
 • Sørge for mer opprydding, for eksempel med båter som rydder søppel.

Barn må bli hørt

Vi har rett til å bli hørt. FNs barnekonvensjon og den norske grunnloven slår fast at barn har rett til å bli hørt i saker som gjelder dem. Klima- og naturkrisene rammer oss hardt, og vi må få være med når avgjørelser om klima og miljø blir tatt. Barnas klimapanel krever at:

 • Barn får delta på internasjonale klimaforhandlinger.
 • Politikere sørger for å ta med barn når viktige beslutninger om klima og miljø blir tatt.
 • Norge og andre land øker bistand som hjelper barn i områder rammet av klimaendringer


Foto: Wanda Nordstrøm

Om Barnas klimapanel

Barnas klima- og miljørapport er skrevet av Barnas klimapanel. De er barn og unges talerør i klima- og miljøsaker. Hvert år samler de inn innspill fra barn og unge over hele landet, og formidler barns tanker, bekymringer og meninger til politikere og beslutningstakere. Målet er å påvirke de som bestemmer og på den måten gi barn en større mulighet til å definere sin egen fremtid.

Panelet velges demokratisk for ett år av gangen av Miljøagentenes medlemmer. Siden oppstarten i 2015 har Barnas klimapanel samlet inn innspill fra flere titusen barn i Norge. De har møtt stortingsrepresentanter, ministre og andre beslutningstakere for å fortelle om barns meninger.

Barnas klimapanel har deltatt på klimatoppmøtene i Paris, Marrakech, Bonn, Katowice, Glasgow og Sharm El-Sheikh for å løfte barn i Norges innspill internasjonalt. I år reiser de til klimatoppmøtet i Dubai i desember og med seg i bagasjen har de Barnas Klima- og miljørapport, både på norsk og engelsk.

Rapporten er laget med støtte fra NORAD.

Kommentarer

Ingen kommentarer
Last flere

Er du agent? Logg deg inn!

Eller registrer deg her.

Agentinnlogging

Har du glemt passordet ditt?
Gå tilbake til innlogging