Barnas klimapanel 2021 er klart!

Valget til Barnas klimapanel er over, og her kan du bli bedre kjent med de åtte miljøagentene som skal representere norske barn overfor dem som bestemmer i 2021!

De åtte som ble valgt til å sitte i Barnas klimapanel 2021 er Milla, Emanuel, Benjamin, Ulrik, Ane, Olivia, Josefine og Jakob

 

 

MILLA (12)
Florø, Vestland

Milla var også med i Barnas Klimapanel 2020. Hun har vært i miljøagent i tre år, og har blant annet gjennomført en rekke skolestreiker for klima i Florø på egenhånd. I 2021 håper hun at Barnas Klimapanel kan få politikerne til å forby éngangsplast, og i tillegg er det viktig for henne at dyr skal ha det bra. 

 

 

EMANUEL (14)
Oslo

Emanuel har vært miljøagent siden 2016, og har blant annet har han holdt appell på Nobels Fredssenter og Development Goals Forum, der han også var med i en paneldebatt. Emanuel er interessert i politikk, og trives med å snakke foran mange folk. Han håper at han som del av Barnas Klimapanel kan bidra og gjøre en enda større jobb for å ta vare på kloden vår. 

BENJAMIN (14)
Oslo

Benjamin var nestleder i Barnas Klimapanel i 2020, og har vært miljøagent i fire år. For å ta vare på jorda må alle bidra, og Benjamin vil gjøre sitt beste for dette, både gjennom egne valg og ved å påvirke andre. Benjamin har vært på direkte-tv, skrevet leserinnlegg i Aftenposten, og møtt politikere som miljøagent. Han gleder seg til å kunne påvirke politikere videre i 2021! 

 

ULRIK (13)
Fredrikstad, Viken

Ulrik har vært med i Barnas Klimapanel i to år allerede, og har tidligere også vært ambassadør for Batterijakten, og leder i lokallaget på Kråkerøy. Ulrik synes det er viktig at barn engasjerer seg i klimasaken, og ønsker å inspirere til dette. Han mener det er vårt ansvar å gjøre en innsats for barn som rammes hardere av klimaendringene enn vi gjør i Norge. 
 

 

ANE (13)
Lier, Viken

Ane har vært miljøagent i ti år, og vært leder av lokallaget i Lier i to år. Hun liker godt å snakke foran mennesker, og er vant med å holde appeller som spesialagent. I 2021 ønsker hun å ha en stemme som blir hørt av politikere. Hun ønsker også å være et godt og synlig forbilde for barn og voksne. 

 

OLIVIA (13)
Tromsø,
Troms og Finnmark

Olivia ha vært miljøagent siden 2017.Hun hun har holdt mange appeller og foredrag som spesialagent, og som medlem av Barnas Klimapanel ønsker hun å være en god representant for barn og unge overfor voksne og politikere. De viktigste sakene for Olivia er plast i havet og CO2-utslipp. 

JOSEFINE (12)
Trondheim, Trøndelag

Josefine er lokallagsleder for lokallaget på Sverresborg, og har vært miljøagent i tre år. Hun har også holdt appell på vegne av TV-aksjonen om plast i havet. Josefine er positiv og uredd, og gleder seg til å rope ut og si barns mening til de som bestemmer. 

 

JAKOB (11)
Gloppen, Vestland

Jakob har vært miljøagent siden 2018. Han liker å få folk til å forstå hvor stor klimakrisen er, og synes det er rart at det ikke er større fokus på dette i pressen. Som medlem av Barnas Klimapanel, ønsker han å engasjere folk i klimakrisen, og bidra til at folk i hele verden forstår at de kan gjøre en forskjell! 

Kontaktinformasjon Barnas klimapanel:
Organisasjonsrådgiver Bjørn Erik Løken: bjorn@miljoagentene.no/416 94 056

Kommunikasjonsrådgiver Sina Øversveen: sina@miljoagentene.no/473 65 749

 

Om Barnas klimapanel:
Barnas klimapanel ble opprettet av Miljøagentene i 2015 og paneldeltakerne velges for ett år av gangen. Formålet til panelet er å være et talerør for barn, gjennom å formidle barns meninger til de som bestemmer og påvirke barns mulighet til å definere sin egen framtid. Siden oppstarten har Barnas klimapanel møtt stortingsrepresentanter, ministere og andre beslutningstakere for å opplyse om norske barns meninger om miljøsaker. Hvert år skrives en rapport som overrekkes til beslutningstakere i inn- og utland. Barnas klimapanel har også deltatt på klimatoppmøtene i Paris, Marrakech og Bonn og Katowice. På sikt er det et ønske å få til et internasjonalt klimapanel for barn, bestående av barn fra alle land som er med i FN. På den måten kan barnas stemmer og meninger om miljøsaker synliggjøres og få større politisk betydning. De voksne må lytte til barna – det er barna som skal arve jorda og håndtere konsekvensene av avgjørelsene som blir tatt i dag.

Kommentarer

Ingen kommentarer
Last flere

Er du agent? Logg deg inn!

Eller registrer deg her.

Agentinnlogging

Har du glemt passordet ditt?
Gå tilbake til innlogging