Barnas klimarapport 2021: Vår tids største sak - barnas ansvar?

Er det barnas ansvar å løse klimaproblemene? Barn i Norge er opptatt av å ta vare på klimaet, naturen og hverandre, på tvers av generasjoner og landegrenser. Rapporten er basert på tusenvis av innspill fra barn i Norge og skrevet av Barnas klimapanel.

Barn er bekymret for klimaendringene og ønsker handling fra de som bestemmer. Barnas klimapanel har samlet inn klimainnspill fra tusenvis av norske barn i flere år. Nå er rapporten klar, og den blir med når Barnas klimapanel reiser til FNs klimatoppmøte i Glasgow. 

Årets klimarapport fra barn er overlevert til den nye klima- og miljøministeren, Espen Barth Eide, og nå kan du lese rapporten her. Videoen under viser hvordan det var når noen av de i Barnas klimapanel møtte klima- og miljøministeren med den ferske rapporten.

 

 

Barnas klimapanel består av åtte barn i alderen 11 til 14 år, og er demokratisk valgt av andre barn i Miljøagentene. Panelet er et talerør for barn til de som bestemmer, i saker som handler om klima, miljø og barns egen framtid.  

I rapporten kommer det fram at norske barn vil ta vare på naturen, kutte klimagassutslippene og senke forbruket. Norske barn krever at de skal bli tatt på alvor, og er opptatt av å ta vare på naturen og hverandre, på tvers av generasjoner og landegrenser. 

- Det er vår framtid det gjelder og selv om vi er barn har vi også rett til å bli hørt, mener nestleder i Barnas klimapanel, Ulrik (13 år, fra Fredrikstad).  

FNs klimatoppmøte i Glasgow 

Barna i klimapanelet har en travel tid foran seg for påvirke politikere, de reiser nemlig til FNs klimatoppmøte i Glasgow i november. Benjamin (14 år, fra Oslo), leder i Barnas klimapanel, forteller om det viktigste budskapet Barnas klimapanel har til politikere og andre voksne: 

- Det haster og det må gjøres store tiltak nå. Dette er de voksnes ansvar, det er de som kan ta beslutningene. Vi trenger at de er modige, sier Benjamin. 

Milla (12 år) fra Florø er enig. Hun sier at hun er opptatt av at alle blir enige om en avtale som alle land forplikter seg til.  

Klimapanelet har høye forhåpninger om hva den norske delegasjonen skal få til på klimatoppmøtet, og alle de åtte barna i Barnas klimapanel reiser til Glasgow andre uka i november.  

BARNAS KLIMAPANEL 
Barnas klimapanel ble dannet i februar 2015 i Rikssalen på Eidsvoll. Det overordnede målet er å være et klimapanel på vegne av barn, med formål å påvirke de som bestemmer, grupper og enkeltmennesker til å ta miljøansvar, og på den måten gi barn en større mulighet til å definere sin egen fremtid. De voksne må lytte til barna – det er tross alt barn som skal arve jorden og leve med beslutningene som blir tatt i dag. 

Panelet for 2021 består av åtte miljøagenter mellom 11 og 14 år, fra hele landet. De videreformidler barns forslag, tiltak, krav og innspill til dem som bestemmer. Barnas klimapanel har siden oppstart fått innspill fra flere tusen barn over hele landet. Dette danner grunnlaget for rapporten som panelet nå har skrevet i forkant av deltagelsen på COP26 i Glasgow. Rapporten har som mål å videreformidle barns syn på klima og miljøproblemer både nasjonalt og internasjonalt. Du kan lese mer om representantene i Barnas klimapanel 2021 her.
 
ÅRETS RAPPORT

Barnas klimarapport 2021 har tittelen “Vår tids største sak – barnas ansvar?” og viser tydelig at barn er bekymret for klimaendringene og naturen. Barn og unge er lei av å måtte ta ansvar. Det er den syvende klimarapporten utgitt av Miljøagentene, basert på innspill om klima og miljø fra barn. Alle de 8 representantene har skrevet tekst til rapporten. 

Rapporten viser at barn ønsker å ta hensyn både til klima og til naturen. Barn og unge i Norge ønsker at det de sier skal bli tatt på alvor. Voksne må ta ansvar for klimasaken, som kommer til å ramme barn i mye større grad enn voksne. Barnas klimapanel får særlig mange innspill med forslag til hva enkeltpersoner kan gjøre. Fjorårets Barnas klimarapport, skrevet i samarbeid med Redd Barna, viser at 7 av 10 barn er villige til å endre måten de lever på av hensyn til miljøet. Barn er villige til å ofre litt for å ikke ødelegge jorden, og håper Norge kan gå foran som et godt eksempel.  

Last ned rapporten her.

HEIA DEN NORSKE DELEGASJONEN

Vil du også heie på de norske politikerne som skal til Glasgow for å diskutere klima? Redd Barna har laget et opprop som du kan støtte. Målet med oppropet er å gi klimaministeren og de andre forhandlerne støtte og styrke inn i klimatoppmøtet. De trenger flere superkrefter! De trenger evne til få ting til å skje, prioriteringsevner og det er viktig at de ser barns perspektiv. Støtt Redd Barnas opprop her.

BLI MILJØAGENT

Miljøagentene er barnas egen miljøvernorganisasjon. Vi jobber for å gi barn troen på seg selv, framtiden og at det nytter å gjøre noe. Miljøagentene ønsker et renere miljø og en tryggere framtid for jorda og menneskene som bor på den. Alle barn i Norge kan bli miljøagenter og jobbe sammen for å ta bedre vare på jordkloden vår. Alle miljøagenter har rett til å si ifra. Hvis alle gjør litt hver dag kan vi få til mye sammen - og alle barn i Norge kan være miljøagenter! Klikk her for å melde deg inn/melde inn barna dine

Lanseringen har skjedd i samarbeid med og med finansiell støtte fra Magnat Kaffehus. Miljøagentene takker!

Kommentarer

Ingen kommentarer
Last flere

Er du agent? Logg deg inn!

Eller registrer deg her.

Agentinnlogging

Har du glemt passordet ditt?
Gå tilbake til innlogging