Barnas Klimarapport 2022: Når skal dere begynne å lytte?

I dag lanseres Barnas klima- og miljørapport. Barn og unge i Norge er bekymret, og mange har lite tro på en løsning. Men de ønsker fortsatt å gjøre noe for å håndtere klimakrisen. 

Tekst: Barnas klimapanel og Wanda Nordstrøm Foto: Eira Johanne Stenstad

Denne kontrasten mellom maktesløshet og engasjement har inspirert årets rapport fra Barnas klimapanel.

Rapporten er basert på innspill fra barn over hele landet, i tillegg til en undersøkelse gjennomført av Opinion på vegne av Miljøagentene og Redd Barna. I undersøkelsen ble 1039 barn og unge i alderen 8-19 år, spurt om deres holdninger til klima og miljø.

Både innspillene og undersøkelsen reflekterer at barn er bekymret, og at de ikke opplever at politikerne og de som bestemmer gjør valg som monner for å håndtere situasjonen.

HER KAN DU LESE HELE RAPPORTEN

Avmakt

Rapporten er delt inn i fire kapitler og det første handler om avmakt. Klima- og miljøproblemene vi står ovenfor, handler om barns fremtid. Politikerne har liten tillit og barn er lei av bortforklaringer.

  • Bare 1 av 4 barn og unge tror verden klarer å løse klima- og miljøproblemene vi står ovenfor.
  • Kun 14 prosent synes politikerne gjør nok for å løse klima og miljøproblemer.
  • 45 prosent orker ikke å lese triste nyheter om klima og miljø.
  • Bare 1 av 6 opplever å ha mulighet til å påvirke politikerne i klima og miljøsaker.

«Vi har hatt MANGE protester og dere gjør ingenting. Når skal dere begynne å lytte?»  -Leah, 5.klasse, Oslo

Mot og engasjement

Barn og unge er preget av mange følelser på grunn av klima- og miljøproblemene vi står overfor, men de har ikke gitt opp.


Hva føler du når du hører om klima- og miljøproblemer?

I undersøkelsen ble barn og unge spurt om sine følelser rundt klima- og miljøproblemer. Til tross for at mange svarte at de ble sinte, redde eller triste, viste bakgrunnstallene at dette også bidrar til engasjement. Over halvparten av de som sa de ble redde eller sinte, har også svart at de ønsker å gjøre noe med det. Like mange er villige til å forandre ting i livene sine av hensyn til klima og miljø.

«Det er nå vi må gjøre tiltakene, før det blir for sent!» - Martin, 5.klasse.

Mange saker på agendaen

Plastforsøpling i naturen er fortsatt enkeltsaken aller flest barn uroer seg for, hele 7 av 10 svarer at dette bekymrer dem. Særlig er det mange av de yngste som bekymrer seg for plastforsøpling, det ser vi også på innspillene vi samler inn.

«Ikke kast søppel i havet. Sorter søppel!» - Danthi, 2.klasse

Sammenligner vi tallene fra Barnas klimarapport 2020 har krigen i Ukraina  i liten grad ført til mindre miljø og klimaengasjement blant de unge, det har kun blitt enda en bekymring barn må forholde seg til.Hvor bekymret eller ubekymret er du for...? Andel som svarte at de var svært eller ganske bekymret.

Sammen i klimakampen

Barn er bekymret for framtiden sin i Norge, men enda sterkere er bekymringen for unge i andre land. 2 av 3 barn og unge i Norge er bekymret for fremtiden til unge i andre land og deler av verden.

«Mange rammes av fattigdom på grunn av tørke, lite vann, ikke rent vann, flom og orkaner. Mange barn har det ikke bra, og selv om vi i Norge er rike må vi tenke på barn i andre land.» - Sanna, 10 år, Innlandet.

Norske barn og unge viser solidaritet og tenker på de som allerede rammes av klimaendringene. Solidaritet på tvers av landegrenser i møte med kriser er viktig. Klimakrisa rammer urettferdig, og går utover dem som har minst fra før og har minst skyld i problemet, noe som barn og unge i Norge er opptatt av. 2 av 3 synes Norge og andre rike land bør gjøre mer for å hjelpe fattige land å løse klimaendringene.


Årets panel består av åtte miljøagenter mellom 11 og 15 år, fra hele landet. F.v. Olivia (Tromsø) Milla (Florø), Jakob (Gloppen), Isa (Oslo), Benjamin (Oslo), Viljar (Porsgrunn), Emanuel (Oslo) og Ulrik (Fredrikstad).

Om Barnas klimapanel

Barnas klima- og miljørapport er skrevet av Barnas klimapanel. De er barn og unges talerør i klima- og miljøsaker. Hvert år samler de inn innspill fra barn og unge over hele landet, og formidler barns tanker, bekymringer og meninger til politikere og beslutningstakere. Målet er å påvirke de som bestemmer og på den måten gi barn en større mulighet til å definere sin egen fremtid.

Panelet velges demokratisk for ett år av gangen av Miljøagentenes medlemmer. Siden oppstarten i 2015 har Barnas klimapanel samlet inn innspill fra flere titusen barn i Norge. De har møtt stortingsrepresentanter, ministre og andre beslutningstakere for å fortelle om barns meninger.

Barnas klimapanel har deltatt på klimatoppmøtene i Paris, Marrakech, Bonn, Katowice og Glasgow for å løfte barn i Norges innspill internasjonalt. I år skal de delta på klimatoppmøtet i Egypt og med seg i bagasjen har de Barnas Klima- og miljørapport.

Rapporten er laget med støtte fra NORAD, Clas Ohlson, Magnat Kaffehus, Rev Ocean og Älvsbyhus.

Kommentarer

Ingen kommentarer
Last flere

Er du agent? Logg deg inn!

Eller registrer deg her.

Agentinnlogging

Har du glemt passordet ditt?
Gå tilbake til innlogging