Miljøagent Ulrik og utviklingsministeren på møte!

Utviklingsministeren inviterte Ulrik (12 år) fra Barnas klimapanel til sitt kontor for å snakke om klima og FNs klimaforhandlinger.

Etter å ha sendt en epost til utviklingsministeren hvor han fortalte at Barnas klimapanel skal til COP26 til høsten og et spørsmål om hvordan det går med barn i utviklingsland hvor klimaendringene er mer alvorlige enn i Norge, ble Ulrik fra Barnas klimapanel invitert til utviklingsminister Dag-Inge Ulstein sitt kontor i Oslo sentrum. 

I strålende solskinn, den siste fredagen i mai, var Ulrik fra Barnas klimapanel invitert til utviklingsministerens kontor hos Utenriksdepartementet i Oslo. Før møtet hadde Ulrik forberedt seg og hans møte hadde blitt diskutert i et digitalt møte med resten av Barnas klimapanel. Utviklingsministeren hadde også forberedt seg.

Viktige ting å snakke om

Sammen diskuterte de blant annet FNs bærekraftsmål, som handler om å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen år 2030. Nå har verden under ti år på seg! Både Ulrik og utviklingsministeren snakket om hvordan koronapandemien har gjort dette vanskelig. Både klima og flere av de andre bærekraftsmålene, som for eksempel at alle barn og unge skal få skolegang, er vanskelig å fokusere på i en pandemi. Helse har nok fått mer fokus enn klima.

Utviklingsministeren har ansvar for norsk politikk i andre verdensdeler, særlig det som handler om utvikling og bærekraftsmålene. Norge gir en del penger til land som har mindre penger, og det er viktig å bruke de pengene på en god måte.

Bekymret for barn i klimautsatte land

Klimaendringene har store konsekvenser og det blir blant annet mer ekstremvær, som stormer, flom og tørke. Det bekymrer både Ulrik, resten av Barnas klimapanel og utviklingsministeren. Ikke alle barn har det like bra som her i Norge, hvor de aller fleste har trygge hus som beskytter mot vær, god tilgang på mat og rent vann og en bra skole å gå til.

Mange barn blir påvirket av klimaendringene allerede. Utviklingsminister Ulstein fortalte Ulrik om at det i dag er rundt 530 millioner barn som bor i områder hvor det er mye flom på grunn av klimaendringene. Han mener at klimatilpassing, slik at fattige land og de som blir påvirket av klimaendringene kan tilpasse seg endringene, er viktig.

Klimaforhandlingene i Glasgow – COP26

Ulrik gleder seg veldig til han skal dra til klimaforhandlingene i Glasgow med Barnas klimapanel. Alle krysser fingrene for at koronapandemien løser seg slik at det er mulig å dra. Forberedelsene, og skrivingen av rapporten, begynner i juni. Parisavtalen fra 2015 gjelder fram til 2030 og det er fortsatt en vei å gå. Man er nødt til å bremse klimaendringene, men uviklingsministeren var også opptatt av at selv om Parisavtalen har CO2-reduksjon i fokus, så er hjelp til de som blir mest påvirket av klimaendringene også viktig.

På konferansen er det mulig å skape bånd mellom organisasjoner, på tvers av land og verdensdeler. Både Ulrik og utviklingsministeren var veldig enige i at barn bør få lov til å være med på klimaforhandlingene og ha en stemme, som ikke bare får lov til å si sin mening, men som også blir hørt på. Barnas klimapanel har en viktig rolle i det arbeidet, og ønsker å jobbe for at flere land skal ha egne klimapanel for barn.

Ulrik fikk låne stolen til ministeren. 

Kommentarer

Ingen kommentarer
Last flere

Er du agent? Logg deg inn!

Eller registrer deg her.

Agentinnlogging

Har du glemt passordet ditt?
Gå tilbake til innlogging