Vil du være med i Barnas klimapanel 2024? - frist søndag 10. desember

Har du lyst til å være med å påvirke din egen fremtid? Er du glad i å snakke foran andre mennesker og ønsker å gjøre en ekstra innsats for miljøet? Hvert år velges det et nytt Barnas klimapanel. Nå kan alle miljøagenter som ønsker å stille til valg melde seg - frist 10. desember!

I år vil valget av Barnas Klimapanel foregå digitalt på www.miljoagentene.no og gjennom valgarrangementer i lokallag. Frist for å melde seg som kandidat og sende inn video om seg selv er søndag 10. desember. Valget starter før jul, og varer til 24. januar. Når alle har stemt vil stemmene fra internettavstemningen legges sammen med stemmer sendt fra lokallag, og neste års Barnas klimapanel bli valgt.

Barnas klimapanel:

 • Formålet til panelet er å være et talerør for barn i klima- og miljøsaker
 • Barnas klimapanel skriver “Barnas klima- og miljørapport” en gang i året
 • Panelet kan ikke uttale seg på vegne alle barn i Norge, men panelet representerer likevel miljøengasjerte barn og unge i Norge. 

Panelets sammensetning:

 • Velges demokratisk av Miljøagentenes medlemmer
 • 8 barn som er medlemmer av Miljøagentene, minst tre gutter og tre jenter
 • Minst ett medlem fra hver region
  • Region 1: Trøndelag, Nordland, Troms, Finnmark 
  • Region 2: Rogaland, Vestland, Møre og Romsdal 
  • Region 3: Agder, Vestfold, Telemark, Buskerud, Østfold, Innlandet 
  • Region 4: Oslo & Akershus 
 • Panelet skal ha en leder og nestleder, disse velges av panelet selv

Du som skal stille til valg må:

 • Være engasjert i klima og miljø.
 • Være født i 2009, 2010, 2011, 2012 eller 2013.
 • Være miljøagent (medlem av Miljøagentene).
 • Sette av tid til Barnas klimapanel, blant annet til digitale møter cirka en gang i måneden.
 • Kunne delta på fysiske samlinger i Oslo gjennom året. Miljøagentene betaler reise.

Ønsker du å stille til valg? Da må du senest søndag 10. desember sende følgende informasjon til Hovedkvarteret:

 • Fullt navn:
 • Fødselsdato:
 • Epostadresse (en e-postadresse som blir sjekket jevnlig – helst både din egen og foresattes e-post):
 • Telefonnummer (til deg eller foresatte):
 • Hvor lenge har du vært miljøagent?
 • Hvor kommer du fra?
 • Hva har du gjort som miljøagent tidligere?
 • Hvorfor har du lyst til å bli medlem av Barnas klimapanel?

I tillegg må du sende oss et BILDE av deg selv, som vi kan bruke på valgsidene, og en VIDEO på maks 1 minutt hvor du presenterer deg selv. I videoen vil vi at du skal svare på disse spørsmålene:

 • Hva heter du?
 • Hvor gammel er du?
 • Hvor i landet bor du?
 • Har du vært med i Barnas klimapanel før?
 • Hvorfor har du lyst til å være med i Barnas klimapanel?
 • Hva vil du at Barnas klimapanel skal få til i løpet av 2024?
 • Hva kan du bidra med?

Informasjon, bilde og video må sendes til Hovedkvarteret (bk@miljoagentene.no) senest 10. desember. Store videofiler kan overføres via WeTransfer

Valgsidene på miljoagentene.no åpnes før jul, slik at alle miljøagenter kan stemme på kandidatene de ønsker i Barnas klimapanel 2024. Internettavstemningen vil avsluttes 24. januar. Reglene for valget og opptellingen av stemmer vil være tilgjengelig på valgsidene. Valgresultatet vil offentliggjøres kort tid etter at valget er over.

Barnas klimapanel vil møtes flere ganger i løpet av året og vi håper alle som blir valgt kan være med på disse samlingene. Tidligere paneler har blant annet deltatt på Arendalsuka, møtt Kronprinsparet, vært på møter med klima- og miljøministeren og reist til FNs klimatoppmøter, men det er ikke helt bestemt hva panelet skal være med på i 2024.

De som stiller til Barnas klimapanel i 2024 bør holde av helgen 9.-11. februar for den første samlingen, og vi planlegger minst to samlinger til som vi håper alle kan være med på. Det er viktig at de som blir valgt har lyst og tid til å bidra. Utgifter til oppdrag med Barnas klimapanel dekkes av Hovedkvarteret, så familiens økonomi skal ikke være til hinder for å delta. 

Har du spørsmål om hva det vil si å være med i Barnas klimapanel? Ta kontakt med Hovedkvarteret på bk@miljoagentene.no eller 969 01 820.

Kommentarer

Ingen kommentarer
Last flere

Er du agent? Logg deg inn!

Eller registrer deg her.

Agentinnlogging

Har du glemt passordet ditt?
Gå tilbake til innlogging