2 - Klimainnspill

Dagens oppdrag for 18. mars: send innspill til Barnas klimapanel!

Visste du at alle barn har rett på en god barndom om en trygg fremtid? Dette står i Barnekonvensjonen, som er en avtale mellom nesten alle land i verden. I Barnekonvensjonen slås det også fast at barn også har rett til skole, helsehjelp, lek og fritid, og det er bestemt at alle barn har også rett til å bli hørt i saker som gjelder dem, så alle barn har rett til å si ifra!  

Redd Barna er en organisasjon som tar utgangspunkt i Barnekonvensjonen i alt sitt arbeid. I samarbeid med Redd Barna har Miljøagentene utviklet et klimaklasserom i Det magiske klasserommet. Her finner du veldig mye viktig informasjon om klimaendringer, barns rettigheter, og hva du kan gjøre for å bidra til å redusere klimaendringene. I tillegg til Det magiske klasserommet om klima, finnes det andre magiske klasserom om Ikke-diskriminering, fred, fattig/rik, og om flyktninger, som vi anbefaler å besøke! 

Dagens oppdrag
Dagens oppdrag er å besøke Det magiske klasserommet, teste ut de ulike rommene og sende inn innspill til Barnas Klimapanel. Om du vil være med i trekningen av en premie, må du sende inn dine meninger til Barnas Klimapanel inne på Det magiske klasserommet. Send en e-post til oppdrag@miljoagentene.no hvor du forteller hva som er den første setningen i beskjeden du får opp på skjermen om du sender inn innspill til Barnas Klimapanel i Det magiske klasserommet for å være med i trekningen av et miljøvennlig handlenett.

Kommentarer

Ingen kommentarer
Last flere

Er du agent? Logg deg inn!

Eller registrer deg her.

Agentinnlogging

Har du glemt passordet ditt?
Gå tilbake til innlogging