Ville kattedyr i verda

Ville kattedyr finst på nesten alle kontinent og i alle naturtypar, unntatt i arktiske strøk og i Australia. Leveområde for dyr endrar seg, ein art som fanst over store deler av verda tidlegare kan no vere utrydningstrua. 

Tekst: Marit Hallvardsdotter Stafsnes
Kjelder: ”Wild Cats of the World” by Luke Hunter, SNL, Forskning.no, National Geographic

 


Puma: Utbredt i heile Amerika. Føretrekker tett kratt og steinete område, men kan også leve i opne sletter, barskog, tropiske skogar, sumpar og ørkenar. Foto: Pxhere.com


Sibirtiger: bur i borealskog i Nord-Aust Asia. Tigeren er eit av få kattedyr som trivst i vatn, dei trivst så bra at dei har svømmehud mellom potane! Foto: Pxhere.com


Afrikansk løve: Afrika! Lever helst på opne sletter og savanner. Foto: Benh Lieu Song, CC BY-SA 3.0


Leopard: Trivst i alt frå tørr savanne til tropisk regnskog. Oppheld seg mykje tid kvilande i eit tre. Foto: Pxhere.com


Jaguar: Trivst best i tropisk regnskog, typisk i våtmarksområde i Brasil i nær tilknytning til vatn. Foto: Leonardo Ramos, CC BY-SA 4.0 


Snøleopard: Også kalla «Himalayas spøkelse». Lever i høgda, opptil 6000 meter over havet i og rundt Himalaya. Fjellsider med klipper, ryggar og raviner er føretrekte habitat. Pelsen sin farge og mønster gir svært god kamuflasje mot fjellsidene. Foto: Eric Kilby from Somerville, MA, USA, CC BY-SA 2.0 

Fiendar

Kattedyr er ofte toppredatorar, dette betyr at dei er øvst i næringskjeda og ikkje har naturlege fiendar. Likevel er
mange kattedyr trua og det er det fleire årsaker til:

Tap av leveområde: naturlege habitat forsvinn på grunn av utbygging av industri, skogshogst, utviding av jordbruksområde eller på grunn av klimaendringar.

Mangel på byttedyr: det kan vere nedgang i byttedyrartar på grunn av tapt natur, klimaendring eller konkurranse med mennesket.

Ulovleg handel: etterspørsel etter pels og kroppsdelar; spesielt tenner, klør og bein.

Etterspørsel etter kjæledyr: i Golfstatene har det blitt vanlg med gepard til kjæledyr, gjerne berre for fotografering for auke Instagram-trafikk.

Konflikt med menneske: når kattedyra held til i nærleiken av menneskedominerte område vil dei ofte ta husdyr og i nokre tilfelle livet av menneske. Dette fører ofte til at kattedyr blir drepne.

Klimaendringar: global oppvarming fører til endring av habitat; smelting av snø, tørke og erosjon av kystlandskapet.
Med stigande havnivå vert mangroveskogen mindre.

Les mer: Visste du at gaupa er det største og eneste kattedyret som lever vilt i Skandinavia? 

Kommentarer

Ingen kommentarer
Last flere

Er du agent? Logg deg inn!

Eller registrer deg her.

Agentinnlogging

Har du glemt passordet ditt?
Gå tilbake til innlogging