Hvordan komme seg ut av fattigdom?

Hvordan kan de fattige landene i verden komme seg ut av fattigdommen?

Mange fattige land har forsøkt å utvikle industri og teknologi. Noen land har blitt ganske rike, som Indonesia, Malaysia, Singapore, Sør-Korea og Thailand. Likevel mangler mange land i Sør råvarer og kunnskap om teknologi. Og de mangler veier, jernbane og strømforsyning. I land hvor få mennesker går på skole, er det vanskelig å utnytte mulighetene i moderne teknologi.


Her er bilde fra en jernbane i Kenya.

I mange land i Afrika, Asia og Sør-Amerika er det de rike landene som utnytter naturressursene. De tjener godt på oljen og edelstenene som finnes der, mens de fattige landene sitter igjen med lite.

Krig og korrupsjon
Et land er avhengig av fred for å komme seg ut av fattigdommen.  Mange land i Sør er i borgerkrig som gjør at menneskene lider, samtidig som pengene som burde vært brukt på utvikling, blir brukt til våpen i stedet. Somalia, Kongo og Sri Lanka er eksempler på land som har slitt med krig i flere år.


Denne damen i Libanon har fått sine eiendeler ødelagt på grunn av krig.

I noen land er det slik at politikerne som bestemmer, putter pengene som tilhører alle i landet,  i egen lomme. Dette kalles korrupsjon og gjør at befolkningen ikke får det de trenger for å komme seg ut av fattigdommen.

Miljø og fattigdom
Forurensing og miljøødeleggelse fører til fattigdom. Urent vann gjør at mange mennesker i Sør blir syke og til og med dør. Klimaendringer kan føre til tørke eller flom, slik at mange må flykte fra hjemmene sine.

Brenning av regnskog har hatt store konsekvenser for urfolk. Indianerne i Sør-Amerika, som er avhengig av skogen for å få mat og andre viktige ting, har mistet hjemmet og spiskammeret sitt der rike land har hugget ned skogen for å selge tømmer eller skape beiteområder for kyr.

Kommentarer

Ingen kommentarer

Er du agent? Logg deg inn!

Eller registrer deg her.

Agentinnlogging

Har du glemt passordet ditt?
Gå tilbake til innlogging