Bli med på skogstur, så skal jeg vise deg at skog er mer enn bare trær!

illustrator-1

I gamledager var skogen et sted hvor trollskap og hulder holdt til. I dag er det ikke så mange som tror på huldra, men i de gamle skogene lever mange mystiske arter godt gjemt for oss mennesker.

Noen av disse artene er oppkalt etter huldra, fordi de er vanskelig å få øye på – men desto mer spennende å finne. De minner oss om hvordan skogen egentlig skal se ut: full av store og små skapninger som er avhengige av vill natur.

Mange av skogsartene våre står i fare for å bli utryddet. Blant dem er huldreartene. Det kan være vanskelig å forstå; vi har jo så mye skog! Problemet er at mange av artene ikke trives i dagens skog.

Bilde av gammel skog

Huldretorvmose

Har vi glemt hvordan skogen skal være?
Vi mennesker bruker stadig mer av skogen. Etter hogst planter vi nye trær tett i tett. Det gir en mørk skog med jevngamle trær. Svært få arter trives i en sånn skog.

Mange av oss tror at det er slik en skog skal være. Vi er i ferd med å glemme hvordan skogen egentlig skal se ut, fordi de færreste av oss har opplevd en ordentlig gammel skog.

I dag er det langt mellom de små flekkene av gammel skog, hvor huldreartene trives.

Skog er viktig for oss – og viktig for klimaet
Skogen gir oss tømmer til materialer og brensel. Den demper flom og ras, så vi kan bo trygt. Og den gir oss både fine og actionfylte naturopplevelser.

Samtidig er skogen en del av løsningen på klimakrisen: Trærne tar opp karbon fra atmosfæren, og mye av karbonet blir lagret i trærne og under bakken. Karbonlageret øker over tid, og er derfor størst i gammel skog.

Ved å ta vare på nok gammel skog til at skogsartene har et sted å leve, får vi en levende skog til glede for både oss, klimaet og huldreartene!
illustrator-2

HVA KAN DU OM HULDREARTENE?