Huldrearter

Huldreartene er ofte sjeldne og vanskelige å finne. De aller fleste trives best i gammel skog som ikke hogges. Derfor er mange av huldreartene utrydningstruet.

illustrator-1