Artikler

Skogen vår har endret seg mye i nyere tid. Bli med videre inn i skogen for å lære mer!

illustrator-1
Arter – Huldrefortellinger

Huldrearter

Huldreartene er ofte sjeldne og vanskelige å finne. De aller fleste trives best i gammel skog som ikke hogges. Derfor er mange av huldreartene utrydningstruet.

illustrator-1