Granathuldrehatt

Melanophyllum haematospermumLivskraftig

Granathuldrehatt
Jon Bjarne Jordal

Huldrehattene er små sopper som vokser på bakken i skogen. Fra oversiden ser de ganske grå og kjedelige ut, men hvis du bøyer deg ned og ser nærmere etter, oppdager du at undersiden er rød som smaragd.

Mesteparten av soppen består av et nettverk av tynne sopptråder, såkalte hyfer, som lever nede i jorda. Der nede er soppen godt beskyttet. Hattene kommer bare opp når soppen skal spre sporene sine. Sporene vokser opp til nye sopper.

Visste du at sopphattene som vi finner om høsten, bare utgjør en liten del av en sopp?

illustrator-1

Noen sopper lever i tett samliv med trær
Skogens sopper har ulike roller. Noen lever i et tett samliv med trær og andre planter. Da er sopphyfene koblet til plantenes røtter, og soppene får sukker fra plantene i bytte mot vann og mineraler.

Huldrehattene rydder opp i skogen
Andre sopper lever av å bryte ned døde planterester. De vakre huldrehattene er typiske nedbrytersopper som lever av restene av skogens trær og planter. På den måten rydder de opp i skogen og sørger for at næringsstoffer blir tilgjengelig for nye planter.