Har vi glemt hva en skog er?

De fleste av oss vet ikke at skogen i dag er helt forskjellig fra ordentlig gammel skog. Men som følge av intensiv hogst i mange tiår, er moderne skog som en ubeboelig planet for mange dyr og planter.

Har vi glemt hva en skog er?

Vi ser på skogen i dag som den normale skogen. Men den skogen din tippoldefar hentet veden sin fra var helt annerledes enn den skogen du leker i.

Den gamle, ville skogen med mange ulike innbyggere
Før var det mange flere arter og lengre mellom trærne. Skogen var villere og større. Da var det ikke så rart at folk trodde på både nøkken, tusser og huldra.

En ordentlig gammel skog, som den huldreartene liker å være i, har gamle trær, døde trær og grønn skogbunn hvor det vokser både mose, lav og andre planter på skogbunnen. Slike skoger har mange av oss aldri opplevd. Kanskje vet mange av oss ikke hvordan en riktig huldreskog ser ut?

Kjip skog

En kjedeligere og fattigere skog
De fleste av skogene rundt oss i dag er påvirket av mennesker. De har blitt hogd en eller flere ganger. Hvis det ble plantet gran etterpå, er det i dag tettere mellom trærne og færre arter enn det var før.

Kanskje ser du det på at det bare er ett treslag - for eksempel gran. Og de er like store alle sammen; det er nesten ingen små eller gamle eller døde trær. Kanskje ser du det på at skogbunnen er full av stubber etter tidligere hogst, eller at skogbunnen er helt brun av døde barnåler.

Men dette legger du kanskje ikke merke til dersom du aldri har vært i en ordentlig gammel skog.

Har vi alle fått hukommelsestap?
Vi ser ikke endringene som har skjedd. Dette fenomenet kalles endringsblindhet. Fra en generasjon til den neste endrer vi vår oppfatning av hva som er naturlig og hvordan omgivelsene våre skal se ut. Det er nesten som om en hel generasjon har fått hukommelsestap.

Og når vi ikke vet hvordan en ordentlig huldreskog ser ut, hvordan skal vi da vite at den vanlige skogen utenfor huset vårt ikke er en god skog for mange arter? Endringsblindhet kan være skummelt for naturen og artene som bor der, fordi vi ikke fanger opp hvor store endringene er. Da vet vi heller ikke når det er fare på ferde for alle artene som lever i skogen.