Huldrekjuke

Anomoporia bombycinaSterkt truet

Huldrekjue

Kjuker er helt spesielle sopper som vokser på døde trestokker. De har ikke stilk og hatt som en fluesopp eller sjampinjong, men vokser ut av treet enten som en liten hylle eller som en tykk skorpe som dekker deler av stokken. På undersiden har de små hull, omtrent som på en saltbøsse. Der drysser sporene ut. Sporene skal vokse opp til nye kjuker.

Huldrekjuke ser ut som et bomullsaktig lag på undersiden av døde stokker.

illustrator-1

Liker gammelt og råttent
Huldrekjuke vokser på døde trestokker av gran og furu. Aller best liker huldrekjuka stokker som er ganske råtne. Det betyr at huldrekjuka dukker opp når treet har vært dødt en stund og andre sopper har gjort trestammen passe råtten.

Huldreskog

Huldrekjuke finner du bare i gammel skog med mange døde stokker. Siden den lever av de døde stokkene, som etter hvert brytes ned og forsvinner, er huldrekjuka hele tiden avhengig av å kunne hoppe over til en ny stokk. Mangel på skoger med mange døde stokker har gjort at huldrekjuka er sjelden og truet av utryddelse.

En viktig del av skogens komposteringssystem
Sammen med andre kjuker er huldrekjuka en viktig del av skogens komposteringssystem. Disse soppene lever av å bryte ned døde trær til næringsstoffer som kan brukes av nye trær og planter. Hvis det ikke hadde vært for sopper og andre nedbrytere, ville døde trær og andre planterester blitt liggende i skogen til evig tid.