Huldresmeller

Diacanthous undulatusLivskraftig

Huldresmeller er et insekt, nærmere bestemt en type bille. Den har vinger og kan derfor fly hvor som helst i skogen. Når den skal legge egg må den finne seg en død, liggende trestamme. Der legger den eggene sine på undersiden av barken. Senere klekkes disse til larver som lever av å spise andre småkryp de finner under barken.

Huldresmeller
Foto: Arnstein Staverløkk © NINA

Smeller smellere egentlig?

illustrator-1
Huldresmeller
Foto: Arnstein Staverløkk © NINA

Døde trær er bra for huldresmellerne
Død ved har vært mangelvare i skogen de siste hundre årene. Nå er vi derimot flinkere til å la gamle trestammer bli liggende. Det gir bedre forhold for huldresmeller og andre arter som er avhengige av døde trær ved for å overleve. I dag er ikke huldresmeller utrydningstrua, men det er viktig å bevare gammel skog sånn at det alltid finnes døde trær som huldresmellerbarna og andre arter kan vokse opp i.