Huldrestry

Usnea longissimaSterkt truet

Huldrestry

Huldrestry er verdens lengste lav. Den vokser på grantrær i gammel skog, og disse naturlige «glitter-remsene» kan være opptil 10 meter lange og vokse 5 centimeter i året. På ett grantre kan det være så mye som 1 kilometer med huldrestry. Kanskje var huldrestry inspirasjonen til glitteret som du og jeg henger på juletreet hver jul?

Huldrestry ligner på juleglitter! Kanskje jeg kan pynte meg med det på Luciadagen?

illustrator-1

Huldrestry er lett å kjenne igjen, men vanskelig å finne. Den var tidligere ganske vanlig, men er nå utdødd i store deler av Europa. Heldigvis finnes den fortsatt her hos oss i Norge. Faktisk finnes over halvparten av den europeiske huldrestryen i våre skoger. Det gir oss et særlig ansvar for å ta vare på den.

Huldrestry

Trenger gammel granskog
Men hvorfor er huldrestry så sjelden og truet? Det skyldes at mesteparten av den gamle granskogen er borte. Når trærne hogges, forsvinner også laven. Huldrestry klarer ikke å spre seg over hogstflater for å finne fram til lommer med gammel skog som har blitt stående igjen. Dermed krymper leveområdet dens i takt med at de gamle skogene blir mer og mer oppstykket av hogstflater og ung skog. Slik oppdeling av landskapet i mindre biter skaper problemer for mange av skogsartene våre, ikke bare huldrestry.

Her finner du huldrestry
Hvis du vil finne dette naturlige juletreglitteret, skal du lete etter gammel granskog. Men ikke hvilken som helst gammel granskog: huldrestry vokser særlig på trær i bratte, nordvendte skråninger der tåka ofte henger, eller i fuktige bekkekløfter. Der har skogen fått stå i fred, og forholdene er perfekte for verdens lengste lav.