Den magiske myra

Myra er hjemmet til tusenvis av arter og naturens eget karbonlager.

Tekst: Wanda Nordstrøm Kilder: NINA, Sabima, Norsk Botanisk Forening

Karbonlager

Visste du at myrene våre er kjempestore karbonlagere? De inneholder store mengder karbon lagret gjennom tusenvis av år. Planter som dør i myra synker ned i vannet og danner dype lag torv. En myr vokser omtrent en millimeter i året. Hvis torven i en myr er 4 meter dyp, så betyr det at myra er 4000 år gammel. Norske myrer lagrer 3,5 milliarder tonn CO2. Det er like mye som 66 år med klimagassutslipp fra hele Norge!

Hjem for planter og dyr

Mange plante- og dyrearter har våtmark og myrer som sitt eneste levested. Mange av disse er truet og står på den norske rødlista. Du har kanskje vært på moltejakt i myra, men visste du at det også vokser kjøttetende planter der? Eller orkideer? Den vakre orkideen myrflangre lever bare på myrer, og er sterkt truet.


Den kjøttetende planten rundsoldogg får i seg næring fra insekter. Foto: Sarkan47, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.

Som en kjempesvamp

Myra kan samle store mengder vann og demper virkningen av flommer og tørke. Torvmosene kan ta opp 20 ganger sin egen vekt i vann! Prøv å vri opp en liten neve torvmose, så merker du det selv. Torvmose er også antiseptisk. Det betyr at om du er i myra og trenger å vaske hendene så kan du bruke torvmosen som antibac!


Trøndertorvmosen er en sjelden myrart som kun er funnet i Nord-Trøndelag, og ikke noe annet sted i verden. Foto: Kjell Ivar Flatberg, NTNU Vitenskapsmuseet, CC BY 4.0

Tidskapsel

Siden myra inneholder lite oksygen, blir ting som havner der ofte godt bevart. I 1950 i Danmark oppdaget noen en død mann i en myr. De tilkalte politiet, men da man undersøkte mannen nærmere oppdaget man at han hadde vært død i 2400 år! Man har også funnet masse annet rart i myrer, både våpen, smykker, skatter og forsteinet smør!


Tollundmannen, som ble funnet i Danmark, holder seg godt for alderen. Foto: Chocho8, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Hva kan du gjøre for å ta vare på myra?

Mer enn en tredjedel av myrene i Norge er ødelagt. Jordbruk, veibygging, hyttebygging, grøfting og drenering har gjort at myrene blir borte.

Heldigvis kan du være med å ta vare på myra! Si ifra til foreldrene dine, eller en annen voksen du kjenner, at de må kjøpe torvfri jord til hagen. Torv i hagejord kommer nemlig fra myrer, derfor er det viktig å velge jord uten torv. Dere kan også lage deres egen kompost.

 

 

Kommentarer

Ingen kommentarer
Last flere

Er du agent? Logg deg inn!

Eller registrer deg her.

Agentinnlogging

Har du glemt passordet ditt?
Gå tilbake til innlogging