Hvordan går det egentlig med livet på land?

Bærekraftsmålene er verdens felles plan for bærekraftig utvikling framover og mål nummer 15 handler om livet på land.

LIVET PÅ LAND

FNs bærekraftsmål er verdens felles plan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen år 2030. Nå er det under ti år til disse målene skal være nådd. Alle land, mennesker og miljøagenter må være med på laget!

Bærekraftsmål 15 kalles “livet på land” og handler om å beskytte økosystemene og ta vare på artsmangfoldet i verden. Over 30 prosent av jordens overflate er skog. I skogene finner vi flest arter og de er med på å binde karbon som hindrer klimaendringer. Det er derfor en viktig del av bærekraftsmålene å ta vare på skogene.

 Norske økosystemer har det ganske bra, men vi må hele tiden jobbe for å ta vare på naturen. Når vi bruker ressurser fra naturen, må det skje på en bærekraftig måte som gjør at man ikke ødelegger livet i naturen. I andre land gjør man også en veldig god jobb med å ta vare på skogen, men miljøkriminalitet skjer fremdeles. Det betyr at noen skader naturen selv om det er forbudt, for eksempel ved å skyte dyr det ikke er lov til å jakte på.

Kommentarer

Ingen kommentarer
Last flere

Er du agent? Logg deg inn!

Eller registrer deg her.

Agentinnlogging

Har du glemt passordet ditt?
Gå tilbake til innlogging