Hvorfor oppsto koronapandemien?

I denne saken kan du lese om hvordan og hvorfor koronapandemien oppsto, og hvorfor vi må gjøre endringer nå for å unngå at lignende skal skje igjen.

Tekst: Bjørn Erik Løken

Forskere har i mange år advart om farene ved at det blir mindre villmark i verden, fordi vi mennesker blant annet driver landbruk, gruvedrift, lager nye veier og utvider byer. Ødeleggelse av naturen, og ulovlig jakt og handel av ville dyr er blant hovedgrunnene til økende smitte av sykdommer fra ville dyr til mennesker. Flere kjente og alvorlige sykdommer har oppstått på denne måten. Kanskje du har hørt om Zika-viruset, Aids, Sars eller Ebola? Alle disse sykdommene stammer fra ville dyrearter, som mister sine leveområder på grunn av menneskers aktivitet.

Forskere tror at koronaviruset opprinnelig kommer fra en type flaggermus. Noen tror at viruset derfra har smittet over på skjelldyr, eller en annen dyreart, som ble solgt på et våtmarked i Wuhan i Kina. Dette er ikke bevist, men vi vet at viruset har gått via et annet dyr til mennesker.

Våtmarkeder finner man mange steder, og det vanligste er at det selges grønnsaker, frukt, fisk og kjøtt der. På noen av markedene slaktes også dyrene på selve markedet, og det selges også levende dyr. I noen tilfeller fanges og selges også ville dyr, slik som slanger, skjelldyr og andre eksotiske dyr. På markeder hvor man selger ville dyr frykter man at sykdommer kan smitte over til mennesker.

Mange forskere hadde allerede advart mot at en stor pandemi ville kunne komme. Tap av natur i verden gjør at det kan skje igjen. Man tror det finnes flere hundretusen virus som i verste fall kan skape store pandemier igjen, men det finnes også muligheter. Vi kan prøve å skåne naturen og forhindre sykdommene i å komme til mennesker, eller vi kan håndtere det når det skjer. Det er både vanskeligere og dyrere å skulle håndtere krisen når den først skjer, slik vi må nå. Helsekriser henger sammen med klimakrisen og naturkrisen. Vi må beskytte naturen og kutte klimagassutslipp, slik at vi kan hjelpe naturen å komme seg!

Vil du lese mer? Sjekk ut disse linkene:

https://www.wwf.no/dyr-og-natur/natur-og-pandemier

https://www.dagsavisen.no/rogalandsavis/debatt/vi-ma-lere-av-krisen-1.1693621

https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/qLBnj1/gro-harlem-brundtland-om-corona-krisen-det-er-dessverre-ingen-tvil-om-at-det-vi-opplever-er-en-varslet-katastrofe

https://www.aftenposten.no/verden/i/866pox/minst-17-millioner-virus-venter-i-naturen-halvparten-kan-gjoere-oss-s

https://forskning.no/virus/koronaviruset-kom-trolig-ikke-fra-pangoliner-mener-forskere/1681935

https://www.greenpeace.org/norway/nyheter/3506/koronakrisen-viser-hvorfor-vi-trenger-et-nytt-forhold-til-naturen/ 

Kommentarer

Ingen kommentarer
Last flere

Er du agent? Logg deg inn!

Eller registrer deg her.

Agentinnlogging

Har du glemt passordet ditt?
Gå tilbake til innlogging