Olje og gass - Hva er det?

Olje og gass er et naturlig materiale som kan brukes til mye, men vi bruker det først og fremst til energi.

Tekst: Wanda Nordstrøm Foto: Øyvind Knoph Askeland, Norsk olje og gass 

Olje og gass er fossilt brensel. Vi kaller det fossilt brensel fordi olje og gass er laget av urgamle alger og planterester.

Ingredienser:

  • Organisk materiale, som alger og planterester
  • Lang tid (mange millioner år)
  • Trykk
  • Temperatur


Olje og gass er laget av alger og planter. Foto: W.carter, CC0, via Wikimedia Commons

Oljen og gassen vi har her i Norge, startet som alger for omtrent 250 millioner år siden. Da algene døde sank de ned til havbunnen. Over tid la det seg lag på lag med slam og leire oppå algene. Trykk og temperatur over millioner av år gjorde at algene ble presset sammen og forvandlet til olje og gass, lagret under havbunnen.

Les mer: Hva kan man lage av olje?

På 60-tallet startet man å lete etter olje og gass utenfor den norske kysten. Ved å sende ut sterke lydbølger som reflekterte tilbake, kunne man finne ut om det var olje og gass under havbunnen. I desember 1969 fant man et av Norges største oljefunn, nemlig Ekofisk-feltet.


Rør på oljeplattform. Foto: Tommy Ellingsen, Norsk olje og gass

Siden har man funnet flere norske olje- og gassfelt. For å hente opp oljen og gassen må man borre seg under havoverflaten. Oljen og gassen spruter opp og pumpes gjennom rør langs havbunnen til land.

Det vanligste er å bruke oljen og gassen til transport og oppvarming. 80 prosent av verdens energiforbruk kommer fra fossile brensler, som olje, gass og kull.

Les mer: Fossil eller fornybar energi?

Hva betyr..?

Petroleum: Samlebetegnelse for råolje og naturgass

Råolje: Olje som kommer rett fra bakken og ikke er gjort om til for eksempel bensin enda.

Fossilt brensel: Olje, kull og gass er alle fossile brensler

Kilder: Norsk Oljemuseum, NRK skole, Store Norske leksikon, Equinor

Kommentarer

Ingen kommentarer
Last flere

Er du agent? Logg deg inn!

Eller registrer deg her.

Agentinnlogging

Har du glemt passordet ditt?
Gå tilbake til innlogging