Samiske aktivister og miljøvernere aksjonerer mot vindmøller på Fosen

I flere dager har det vært store aksjoner utenfor Olje- og energidepartementet i Oslo. Aksjonistene ønsker at vindmøllene rives. Hvorfor det?

I et reindriftsområde på Fosen i Trøndelag har det blitt bygget mange store vindmøller. Vindmøller lager fornybar energi, som er bra for klima. Men disse vindmøllene ble bygget til tross for store protester fra den samiske befolkningen og mange miljøvernere. Nå aksjonerer samer fra NSR-Nuorat og medlemmer av Natur og Ungdom (NU) sammen for at vindmøllene skal bli revet. Vindmøllene gjør det nemlig vanskelig for reindriftssamene å drive reindrift der.


Samiske aktivister og miljøvernaktivister satt utenfor Olje og Energidepartementet mandag formiddag. Greta Thunberg var også med.

Hvorfor aksjonerer de?

Høyesterett er Norges øverste domstol. De passer på at alle i Norge skal følge Norges lover og regler. Høyesterett har dømt at vindmøllene på Fosen bryter med menneskerettighetene, altså at de er ulovlige. Nå er det over 500 dager siden Høyesterett sa at vindmøllene er ulovlige, men likevel har ikke staten gjort noe med vindmøllene. 

Høyesterett sier ikke hva staten må gjøre med vindmøllene, men sier at noe må gjøres for å sørge for at samer fortsatt kan drive reindrift. 

Aksjonistene mener at riving av vindmøllene er det eneste som vil fungere for å bevare reindrifta. Aksjonistene mener også at den norske staten burde ha gjort mye mer når det er over 500 dager siden dommen i høyesterett.


Aksjonistene har hengt opp plakater på departementet. På plakatene står det "Urfolksrett er ikke valgfritt".

Hvorfor bryter vindmøllene med menneskerettighetene?

Vindmøllene bryter med menneskerettighetene fordi urfolk har rett til å holde på med sin kultur. Det betyr at reindriftssamer har rett til å få drive med rein, men det får de ikke lenger gjort når det bygges vindmøller i dette området.

Hva gjør aksjonistene?

Siden torsdag har mange aksjonister samlet seg utenfor Olje- og energidepartementet i Oslo for å kreve at vindmøllene rives. Det er nemlig departementet som kan gjøre noe med vindmøllene. 

Aktivistene som protesterer mot vindmøllene, aksjonerer på flere måter og bruker flere metoder.

Noen aksjonister sitter foran dørene til Olje- og energidepartementet for at ansatte ikke skal komme inn. Det er ulovlig å sperre inngangene på denne måten, men samtidig har aksjonistene rett til å ytre seg og demonstrere. Noen av aksjonistene mener saken er så viktig at de er villige til å bli arrestert om det er det som skal til for å vinne. Dette kalles sivil ulydighet. 

Mange ønsker også å støtte saken uten å risikere å bli arrestert, og viser sin støtte ved å stå utenfor bygningen med plakater og slagord.  


Noen av aktivistene strikker for å få tiden til å gå. Aksjonen har så langt var i fem dager. 

Hvorfor er miljøbevegelsen med på aksjonene? 

Samer og miljøaktivister har lang tradisjon for å samarbeide om saker som dette. Samer er urfolk i Norge, og miljøvern og urfolks rettigheter går hånd i hånd. Urfolk har nemlig mye kunnskap om naturen. 

Samer er opptatte av å leve på en måte som ikke er skadelig for naturen, og Fosen er et område som er viktig for at reindriftssamer skal kunne fortsette å leve på den måten de alltid har gjort. Reindrift er også en miljøvennlig måte å produsere mat på.

Hvordan kan vi da få nok fornybar energi til en grønnere verden?

Når vi bygger vindmøller eller annen fornybar energi, er det viktig å tenke på hvor vi bygger det. Noen steder kan det nemlig være mer skadelig å bygge enn andre. Vindmøller kan gjøre skade på naturen, og derfor bør man tenke på hvor de kan gjøre minst mulig skade når man først skal bygge dem. 

Sara Andersen, en av aksjonistene som sitter utenfor Ole- og energidepartementet forklarer det sånn «Nå som vi skal få en mer miljøvennlig verden, kan ikke det skje på en måte som er urettferdig mot urfolk, som allerede har en miljøvennlig måte å leve på».


Det over 500 dager siden Høyesterett sa at vindmøllene er ulovlige, aksjonistene mener vindmøllene må rives.

Kommentarer

Ingen kommentarer
Last flere

Er du agent? Logg deg inn!

Eller registrer deg her.

Agentinnlogging

Har du glemt passordet ditt?
Gå tilbake til innlogging