Urettferdig verden

Noen er veldig rike. Mange er fattige. Fordelingen i verden er skjev.

Hvem er det som forurenser mest? Som bruker mest av jordas ressurser? Som kaster mest mat fordi de har i overflod? Svar: Det er de rike landene i verden.

Hvem er det som forurenser minst? Som har de største miljøproblemene? Som mangler mat til mange av barna? Svar: De fattige landene.

Hvem lever lengst?
I Norge lever vi lenger enn før. Og sannsynligvis vil nordmenn leve enda lenger i fremtiden. Kanskje de som er barn i Norge i dag, lever til de er 100 år?

I 2008 ble kvinner i gjennomsnitt 83 år, mens menn levde i 79 år. I de andre rike landene i verden er tallene ganske like. Hva med de fattige landene?

Malawi er et land i Sørøst-Afrika. Slik som i mange andre fattige land, sliter Malawi med matmangel. De har et dårlig helsetilbud, mange er smittet av det dødelige HIV-viruset, spedbarnsdødeligheten er høy og de har i de siste årene blitt rammet a v tørke og flom. I Malawi er forventet levealder bare 45 år.

Hvem kan lese og skrive?
I den rike delen av verden går de aller fleste barna på skole. De lærer å lese og skrive, har matematikk og samfunnsfag, slik at de kan få seg en jobb senere og tjene penger.

Mens 99 prosent (nesten alle) av menneskene i Norge kan lese og skrive, kan bare halvparten av innbyggerne i Pakistan og Marokko lese en avis eller et skilt. I Burkina Faso og Mali kan bare en av fire lese og skrive.

I fattige land er det ikke skoler i hver by og grend, slik som i Norge. Mange steder jobber barna på åkeren i stedet for å sitte på skolebenken.

Hvem tjener godt?
Det finnes fattige mennesker i Norge, noen som trenger litt ekstra hjelp for å betale regninger og skaffe nødvendig mat. Men i forhold til fattige land i Afrika og Asia, tjener vi veldig godt i Norge.

Vi sier gjerne at de som tjener under én dollar om dagen, som er omtrent 6 kroner, lever i ekstrem fattigdom. I Norge er det så å si ingen ekstremt fattige, mens i Mosambik lever en tredjedel under fattigdomsgrensen. I Nigeria er hele tre fjerdedeler ekstremt fattige.

Hvem har rent vann?
Vi tar det kanskje som en selvfølge at vi kan ta oss et glass med vann når vi ønsker det? Vi får rent vann i springen og på flasker i butikken.

I Norge har alle tilgang til rent vann. I noen afrikanske land som Zambia og Mosambik, har under halvparten av menneskene rent vann der de bor. Skittent vann gjør at mange i den fattige delen av verden blir syke, så syke at mange dør hvert år.

Hvem har nok mat?
Vi trenger vann og mat for å leve. I Europa og USA har vi i overflod. Her er det største problemet at vi overspiser, ikke at vi sulter.

I Eritrea var tre av fire mennesker underernært i 2004, som betyr at de drikker og spiser så lite at det er farlig. I India er over 200 millioner underernært.

Hvem har flest leger?
Når vi blir skikkelig syke, går vi til legen, eller vi blir lagt inn på sykehus. Vi blir friske igjen og lever lenge.

I Norge er det over 300 leger per 100.000 innbygger. I Angola er det 8 leger, mens i Tanzania er det bare 2 leger for like mange innbyggere.

Last flere

Er du agent? Logg deg inn!

Eller registrer deg her.

Agentinnlogging

Har du glemt passordet ditt?
Gå tilbake til innlogging