Urfolk i USA

Urfolkene i USA har kjempet for sine leveområder i flere hundre år. Det må de fortsatt i dag.

Har du hørt om en kar som het Christofer Columbus? Kanskje du vil si at «jo…var det ikke han som oppdaget Amerika?» Vel, det stemmer ikke helt. Colum­bus dro riktignok over Atlanter­havet i en tid da ikke særlig mange andre europeere gjen­nomførte det samme. Men da han gikk i land i Amerika, bodde det strengt tatt folk der fra før. Ganske mange, faktisk. Og Co­lumbus, han trodde han hadde kommet til India, han. Det er derfor urfolk i Amerika har blitt kalt indianere, selv om de ofte foretrekker å bli kalt noe annet. Som for eksempel navnet på stammen de tilhører. 

Europeisk invasjon
Etter at Columbus dro til Amerika, kom det flere og flere europeere som også hadde lyst til å bo der. På denne tiden levde gjerne urfolkene i små grupper og stammer, og livnærte seg på jakt, sanking, fiske og jordbruk. Noen stam­mer flyttet rundt, mens an­dre hadde et fast område de bodde i. Da europeerne kom, presset de urfolkene bort fra leveområdene sine og tvang dem etterhvert til å bo i res­ervater. Dette var en temmelig blodig prosess, og veldig mange urfolk ble drept i kriger eller døde av sykdommer som europeerne hadde med seg.  I dag lever fortsatt mange ur­folk i reservater. Mange er ar­beidsledige og fattige. 

Standing Rock  
Også i dag må urfolk i USA kjempe for leveområdene sine. Dakota Access Pipeline er en oljerørledning som er plan­lagt å strekkes gjennom fire stater, fra Nord Dakota til Illinois. Den skal graves en meter ned i bakken og skal kunne frakte 470 000 fat olje daglig. Siouxindianerne i Standing Rock-reservatet i Nord Dakota har protestert mot oljerørledningen siden i fjor vår. Den skal ikke legges igjennom reservatet deres, men den skal krysse Missouri-elva. Denne elva er Stand­ing Rock-indianernes eneste drikkevannskilde. Indianerne er redde for at hellige land­områder og gravsteder vil bli ødelagt under byggearbeidet og at eventuelle oljelekkasjer i fremtiden vil forurense drikke-vannet deres.


Urfolk og miljøvernere demonstrerer mot Dakota Access Pipeline. FOTO: John Duffy

Mini Wiconi – Water is life!
Dette er kampropet som siouxindianerne kjemper under, der på prærien i Dakota. Selv om det er i hovedsak siouxindi­anerne som blir berørt av prob­lematikken rundt oljerørlednin­gen, har de fått massiv støtte både fra andre urfolkstammer, kjendiser og miljøforkjempere, både nasjonalt og internasjon­alt. I mange måneder har det pågått aksjoner, der noen av aksjonene har ført til at folk har blitt skadet. Dette er den største indianeraksjonen på flere tiår.

Vant fram på Standing Rock
I desember vant ziouxene en­delig frem. Da ble det bestemt at oljerørledningen ikke skal legges slik at den truer indian­ernes drikkevann. Men det er ikke sikkert at kampen er over enda. For saken kan nemlig fortsatt ankes. I tillegg er det også slik at dersom den nye presidenten ønsker å omgjøre avgjørelsen, kan han gjøre nettopp det. Indianerne er for­beredt på å kjempe videre.

Kilder: Dagbladet.no, nrk.no, standingrock.org, nytid.no, rødt.no, naturpress.no, edition.cnn.com
Artikkelbilde: Escapedtowisconsin, via Wikipedia Commons

Kommentarer

Agent Espanol

Agent Espanol
:)

15:04 19.05.2017

Last flere

Er du agent? Logg deg inn!

Eller registrer deg her.

Agentinnlogging

Har du glemt passordet ditt?
Gå tilbake til innlogging