Valget 2021

Hva sier de forskjellige partiene om klima og miljø?

13. september 2021 skal vi velge hvilke partier som skal sitte på Stortinget og styre landet vårt i fire år. Redd Barna har bedt alle partiene lage et «Barnepartiprogram» der alle partiene kan forklare for barn hva de mener er viktigst. Her er det de svarte om klima og miljø.

Arbeiderpartiet / AP

 • Kutte 55 prosent av de norske klimagassutslippene innen 2030. Et klimabudsjett skal vise hvordan vi skal nå målet.
 • Skape flere jobber i klimavennlige næringer. Industrien og nye grønne næringer skal vise vei.
 • Gjøre det lettere å ta klimavennlige valg. Det skal bli enklere å reise kollektivt og leve mer bærekraftig.

Fremskrittspartiet / FRP

 • Vi vil fortsette å selge norsk olje og gass, slik at andre land kan legge ned kullkraftverk.
 • Vi vil arbeide for renere hav med mindre plast, og hjelpe fattige land med å samle plast før det havner i havet.
 • Vi vil sikre at de som forurenser også må betale for å få ryddet opp etter seg.

Høyre / H

 • Vi vil gjøre det enklere og billigere å ta valg som er bra for miljøet
 • Finne opp teknologi og løsninger som gjør at vi kan få mindre klimagassutslipp og skape nye jobber i Norge
 • Jobbe for at mindre søppel og plast havner i naturen og havet, og rydde opp mer av plasten som allerede er i havet

Kristelig Folkeparti /KrF

 • Vi må kutte utslippene, slik at de som kommer etter oss også har en god jord å leve på.
 • Vi må ta vare på miljøet og passe på plantene og dyrene vi har. Spesielt de artene som er utrydningstruet.

Miljøpartiet De Grønne / MDG

 • Vi må passe godt på klima og miljø, være forsiktig med hvor mye vi forurenser og bruker av naturen.
 • Det må lønne seg å velge klimavennlig, derfor vil vi ha klimabelønning hvor klimaavgiften deles likt på alle.
 • Vi vil samarbeide om å finne lure løsninger for å få fort slutt på oljeutvinning på en trygg måte.

Rødt / R

 • Rødt vil at de som forbruker mest skal betale mest, slik at alle kan leve mer miljøvennlig.
 • Rødt vil effektivisere norsk vannkraft for å bygge ut grønn industri. Vi vil trappe ned olje og gassindustrien.
 • Rødt vil ta vare på verdifull nedbygging av natur og vil ha nasjonale verneplaner for naturen.

Senterpartiet / SP

 • Senterpartiet mener at vi må ha klimakutt med stor effekt som ikke øker forskjellene mellom folk
 • Senterpartiet vil at Norge skal gå fremst i kampen mot dårlig klima
 • Senterpartiet vil skape nye jobber som hjelper oss å kutte klimautslipp.

 

Sosialistisk Venstreparti / SV

 • Ta vare på naturen. Vi vil ha en natur for alle, både mennesker og dyr. Da må vi ta vare på naturen vår.
 • Ikke lete etter mer olje. Hvis vi skal klare å gjøre noe med klimautslippene må vi slutte å lete etter olje.
 • Buss som går. Vi vil at alle skal komme seg dit de vil. Vi vil ha bedre kollektivtrafikk, som buss, tog og ferge.

Venstre / V

 • Slutte å lete etter mer olje og gass
 • Gjøre det dyrere å forurense og billigere å velge grønt
 • Beskytte utrydningstruede arter i norsk natur, som ulv og gaupe.

 

Om du lurer på mer om hva de ulike partiene mener om både miljø, natur og andre ting anbefaler vi deg å gå inn på barnasvalg.no. Der kan du også se korte videoer fra partiene!

Kommentarer

Ingen kommentarer
Last flere

Er du agent? Logg deg inn!

Eller registrer deg her.

Agentinnlogging

Har du glemt passordet ditt?
Gå tilbake til innlogging