Verdens voktere: barn i Asia opplever klimaendringer

Mange barn er bekymret for klimaendringene! Barn i 12 forskjellige land, Bangladesh, Kambodsja, Kina, India, Indonesia, Laos, Mongolia, Myanmar, Nepal, Pakistan, Filippinene og Solomonøyene, har fortalt om sine opplevelser av klima.

Rapporten "Guardians of the Planet" har snakket med barn i 12 forskjellige asiatiske land om hvordan de opplever klimaendringene og hva de mener bør gjøres. 10.000 barn har vært med, fra Bangladesh, Kambodsja, Kina, India, Indonesia, Laos, Mongolia, Myanmar, Nepal, Pakistan, Filippinene og Solomonøyene.

Rapporten er laget av fem bistandsorganisasjoner: Redd Barna, UNICEF, United Nations Major Group for Children and Youth, World Vision International og Plan International. Alle disse organisasjonene jobber for at barn i verden skal få en så god framtid som mulig. 

Noe av det viktigste som ble sagt av barna i Asia:

  • Barn og unge rangerer klimakrisen som deres største bekymring: 15% av barna sa at klimakrisen er deres største bekymring for fremtiden. I tillegg er barna bekymret for at de ikke skal få jobb eller utdanning og de er redd for konsekvensene av kriser. Klimakrisen er en av de tre største bekymringene i alle aldersgrupper og landene som var med i undersøkelsen, bortsett fra i Kina.
  • Barn og unge opplever konsekvensene av klimaendringene: Nesten alle barna som er intervjuet har opplevd klima- relaterte katastrofer de to siste årene. 77% av barna og ungdommene har opplevd en økning i klimarelaterte katastrofer lokalt de siste to årene. 23% av barna sa at de opplevde ekstreme temperaturer, mens 30% opplevde flom eller mer intenst regn. 
  • Skolen er et viktig sted for å lære om klimaendringer og om hvordan barn og unge skal håndtere konsekvensene av klimaendringene: Skolen er det viktigste stedet for barn og unge å lære om klimakrisen og hva de skal gjøre. I tillegg følger barna med på nyheter og sosiale medier. Barn og unge ønsker å lære om krisehåndtering og klimaendringer på skolen og synes det bør være en del av pensum.
  • Beslutningstagere må lytte mer til barn og unge i klimasaken: Det bør etableres flere formelle plattformer og kommunikasjonskanaler mellom beslutningstagere og barn og unge slik at barn blir inkludert i utformingen av beredskapsplaner og klimapolitikk. Barn og unge bør være involvert i å lage politikk og bestemme ting på lokalt, nasjonalt og regionalt nivå. Barn bør kunne være trygge, både før, under og etter en krisesituasjon

.

Kommentarer

Ingen kommentarer
Last flere

Er du agent? Logg deg inn!

Eller registrer deg her.

Agentinnlogging

Har du glemt passordet ditt?
Gå tilbake til innlogging