Havet Stiger!

Visste du at i løpet av de siste 100 årene har havet steget mellom 10 og 20 centimeter? Og det fortsetter å stige.

Årsaken til at havet stiger, er at verden blir varmere på grunn av klimaendringer. Når kloden varmes opp, varmes også havet opp. Og når havet varmes opp, så utvider det seg og det tar større plass. Det at jordkloden blir varmere gjør også at isbreer og innlandsis smelter og renner ut i sjøen. Dette gjør at havet stiger, i følge FNs Klimapanel.

Det er altså klimaendringene som gjør at havet stiger. Men hva er det som gjør at vi har klimaendringer? 
 

Menneskene har skylda 
Klimaet på jorden har alltid endret seg. Sola har alltid hatt mye å si for hvordan klimaet har vært. Men det er mange som mener at de klimaendringene vi ser i dag, er det menneskene som har skylda for.

FNs Klimapanel er sikre på at det er våre klimagassutslipp som er hovedårsaken til at klimaet endrer seg så mye i dag. CO2 er en slik klimagass, og det er CO2-utslipp som bidrar mest til oppvarmingen av jordkloden.
 

Drivhuseffekten
Vi har et luftlag rundt jorda som heter atmosfæren. Atmosfæren passer på at jorda holder varmen, ved å holde på varmen fra solstrålene. Dette er bra, for uten atmosfæren hadde det blitt altfor kaldt for livet på jorda. Det er dette som kalles drivhuseffekten. I atmosfæren finnes det en del CO2, og det er helt naturlig. Problemet er at vi slipper ut veldig mye CO2 i tillegg til det som finnes naturlig i atmosfæren, og da blir drivhuseffekten mye sterkere! Dermed slipper mindre varme ut gjennom atmosfæren, jorden blir varmere og havet stiger.
 

Hva skjer når havet stiger?
Dersom vi fortsetter med like store utslipp av klimagasser som vi gjør i dag, risikerer vi at havet stiger med nesten en meter innen år 2100. Mange steder i verden bor det folk i områder som ikke ligger høyere enn 5 meter over havoverflaten på det høyeste punktet. Disse menneskene står i fare for å miste hjemmene sine på grunn av havstigningen. De risikerer også at saltvann fra havet trenger inn i grunnvannet og ødelegger drikkevann og jordbruk. Dette er typisk for små øystater som Tuvalu i Stillehavet. På Tuvalu ligger det høyeste punktet bare 4,5 meter over havet. Klimaendringene truer dermed med å legge store deler av Tuvalu under vann. Dette kan føre til at befolkninga blir tvunget til å flytte fra landet innen få tiår.

 


Hvis havet fortsetter å stige, er det ikke lenge før Tuvalu ligger under vann. FOTO: Davidarfonjones, Wikipedia

 

Togradersmålet
Forskerne i FNs klimapanel mener at to graders temperaturstigning er grensen for hva naturen kan tåle. Stiger temperaturen mer enn det, vil klimaendringene bli umulige å kontrollere. Den globale temperaturen i år 2100 må ikke være mer enn 2 grader høyere enn den var i 1850.

I de internasjonale klimaforhandlingene har verdens land blitt enige om å begrense temperaturstigningen til to grader. Det er dette vi kaller togradersmålet. På klimaforhandlingene i Paris i 2015, ble landene også enige om å gjøre så godt de kan for at temperaturstigningen ikke blir mer enn 1,5 grader.

Den eneste måten vi kan nå togradersmålet på er gjennom å kutte utslippene av klimagasser som CO2. Mindre CO2 i atmosfæren fører til at jorda blir mindre oppvarmet. Og det er oppvarmingen av jorda som gjør at havet stiger, og kystbyer og øystater står i fare for å havne under vann.

Klarer vi kutte klimagassutslippene våre, er det større sjanse for at havet slutter å stige, og menneskene på, for eksempel Tuvalu, får beholde hjemmene sine. 

 


Fortsatt kan barna leke på strendene på Tuvalu. Men klimaendringene truer både lekeplassen og hjemmene deres. FOTO: Knut Arne Oseid

 

KILDER: Globalis.no, WWF.no, Naturvernforbundet.no, FN.no 

 

Kommentarer

Agent Espanol

Agent Espanol
:(

09:15 19.05.2017

Last flere

Er du agent? Logg deg inn!

Eller registrer deg her.

Agentinnlogging

Har du glemt passordet ditt?
Gå tilbake til innlogging