Hele verden må stå sammen i kampen mot klimaendringene

Hvis vi skal stoppe klimaendringene, må hele verden samarbeide. Men gjør vi det?

Hvorfor er det så vanskelig og hva gjøres globalt for å hindre globale klimaendringer? Vi er nå 7,8 milliarder mennesker på jorden fordelt på over 190 land. I det store bildet kan det virke meningsløst at du og jeg gjør noe for klimaet, når vi ser at det ikke gjøres nok i resten av verden. Og på mange måter er det sant - det er ikke nok at enkelte mennesker eller land gjør grep for å hindre klimaendringer - klimaendringer er et globalt problem og det må globale løsninger til for å stoppe dem.

Samarbeid på tvers av landegrenser

For å samle verden rundt et felles klimamål og jobbe sammen mot klimaendringene arrangerer FN årlige klimaforhandlinger, der alle land møtes for å finne løsninger. Selv om disse forhandlingene har pågått i over 25 år ser vi likevel at det er vanskelig å få til gode samarbeid. Alle land er forskjellige og har sine egne ønsker og behov. Å gjøre klimatiltak kan være veldig dyrt og de færreste land vil ofre landets økonomi eller vekst for klimaets skyld. I 2015 fikk vi likevel en avtale på plass, som kalles Paris-avtalen. Her ble alle land enige om at vi har et felles mål om at temperaturen i verden ikke skal øke med mer enn 2 grader, og helst ikke mer enn 1,5 grad.


Barnas Klimapanel på klimatoppmøtet Katowice i 2019. FOTO: Rasmus Norsted

I dag, fem år etter avtalen i Paris, er det fortsatt usikkert om verdens land klarer å gjøre nok. Selv om Paris-avtalen er bindende er det bare noen få land som er på riktig vei, blant disse verdens nest mest folkerike land India. Selv om USA var en pådriver for avtalen i 2015 ble det fort klart etter at Donald Trump tok over som president at de ønsket å trekke seg fra hele avtalen. Heldigvis ser det ut til at USA endrer politisk retning i 2021 og forhåpentligvis kan dette føre til et bedre globalt samarbeid.

Teknologiske løsninger

Selv om det går sakte med å finne politiske klimaløsninger for alle land ser vi at det er mye bra som skjer teknologisk over hele verden. Ikke minst gjelder dette fornybar energi. Med ny teknologi blir det både mer effektivt og billigere å bruke ressurser som sol, vind og vann for å skape energien som verden trenger, og bensindrevne transportmidler erstattes mer og mer av elektriske. Da Trump tok over som leder i USA var han veldig opptatt av å øke landets kullproduksjon, som er svært lite klimavennlig. Det som faktisk har skjedd de siste fire årene er likevel motsatt, det har blitt mindre kull og mer fornybar energi, rett og slett fordi det har blitt billigere med mer klimavennlig energiproduksjon!


Solcellepanel i Rwanda. FOTO: GPA Photo Archive, Flickr

Vi må fortsette å påvirke Selv om vi trenger samarbeid på tvers av landegrenser må vi huske på at det faktisk går an for enkeltpersoner å påvirke en hel verden. Greta Thunberg har gjennom sitt engasjement klart å skape et klimafellesskap blant barn og unge som sprer seg over hele verden. Uansett hvilke løsninger som skal få oss ut av klimakrisa, er det viktig at så mange som mulig fortsetter å engasjere seg for klimaet. Vi må legge press på politikere, og vi må gjøre det vi kan lokalt for å skape endringer globalt. Hvem vet, kanskje den neste Greta Thunberg er en miljøagent fra Norge?


FOTO: European Parliament, Flickr

Kommentarer

Ingen kommentarer
Last flere

Er du agent? Logg deg inn!

Eller registrer deg her.

Agentinnlogging

Har du glemt passordet ditt?
Gå tilbake til innlogging