Hva er klimaendringer?

Klimaendringer er endringen i vær og temperatur over tid, og det er mye som kan påvirke klimaet.

Klima er den værtypen som er vanlig på et bestemt sted over lang tid. Det skjer små endringer i været hele tiden, det kan regne en dag og være sol den neste dagen. Derfor må klimaet måles over lang tid, slik at kan se om vi har tydelige klimaendringer.

Klimaendringer er endringen i vær og temperatur over tid, og det er mye som kan påvirke klimaet. Klimaendringer beskriver hvordan klimaet er ulikt fra en periode til en annen, og kan bety endringer på hele jorden, eller endringer for eksempel i Oslo. Det er flere grunner til klimaendringer, både naturlige og menneskeskapte, her skal vi se på de menneskeskapte.

Klimaet på jorden har alltid endret seg. Og selv om naturlige prosesser kan påvirke klimaet, er de klimaendringene vi ser i dag skapt av oss mennesker. Helt siden 1950 har vi sett en klar oppgang i temperaturen i verden. På den samme tiden, ja helt fra 1800-tallet, har mennesker bygget fabrikker, biler, fly og alt mulig annet som brenner kull, olje og gass. Dette fører til utslipp av klimagassen CO2. CO2 er nok den mest kjente klimagassen, siden vi mennesker slipper ut så mye av denne, men det finnes flere klimagasser som metan og lystgass.


Utslipp av CO2 gjør klimaproblemet større. FOTO: Pxhere.com

CO2 blir naturlig tatt opp av jord, hav, planter og trær. Det at vi i tillegg til å slippe ut CO2 hogger ned mye regnskog gjør problemet enda større. Det er når vi slipper ut mer CO2 enn jorda klarer å ta opp at det blir varmere på grunn av det vi kaller drivhuseffekten.

Kort forklart er drivhuseffekten det som skjer når vi slipper ut klimagasser som CO2 i atmosfæren. Gassen legger seg som et slags lag i atmosfæren rundt jorda. Akkurat som i et drivhus gjør det at solstrålene slipper inn, men varmen slipper ikke like raskt ut, og det blir varmere inne i drivhuset. Når kloden får et slikt CO2-lag blir det varmere på jorda, det vi kaller global oppvarming. Bare en liten økning i den globale temperaturen kan få store konsekvenser for mennesker og dyr over hele verden.

Menneskers utslipp av klimagasser er hovedgrunnen til at vi kaller klimaendringene som skjer nå for menneskeskapte, og i tillegg hogger vi ned regnskog. På de neste sidene i bladet skal vi se nærmere på hva som skjer når vi får klimaendringer både globalt og her hjemme i Norge.

HOVEDFOTO: Pxhere.com

Kommentarer

Ingen kommentarer
Last flere

Er du agent? Logg deg inn!

Eller registrer deg her.

Agentinnlogging

Har du glemt passordet ditt?
Gå tilbake til innlogging