Klima og klimaendringer

Hva er klima, drivhuseffekt og CO2-utslipp?

FOTO: Arimbi Alessandra / Flickr

Det er forskjell på vær og klima. Været er det som atmosfæren har i en kort tidsperiode. Klimaet kan sies å være et gjennomsnitt av været over lang tid. Mens været skifter ofte kan man ikke se at klimaet endrer seg fra dag til dag.

Drivhuseffekten er livsnødvendig – og farlig

Drivhuseffekten er atmosfærens evne til å holde på varmen og slippe gjennom sollys.  Det er drivhuseffekten som gjør at jorden blir varmere enn den ville vært dersom atmosfæren ikke fantes.  Jordkloden hadde vært veldig mye kaldere uten drivhuseffekten.

Hva er CO2-utslipp?

”Fossile brensler” som kull, gass eller olje er våre vanligste energikilder.  Fossile brensler brukes mye i industrien, for å fly , for å kjøre bil, og for å varme opp og lage mat hjemme.

Karbon er et stoff som finnes i fossile brensler. Mye CO2 slippes ut i atmosfæren naturlig og CO2 hadde også blitt sluppet ut på jorda selv om det ikke hadde eksistert biler eller fabrikker. Problemet med CO2 utslipp oppstår når menneskenes utslipp av drivhusgasser i atmosfæren kommer i tillegg til det naturlige utslippet. Trær og planter er kilde til oppfanging av karbon og det er derfor viktig for miljøet å hindre avskoging. Siden vi nå hogger ned mer trær enn vi planter så mister vi muligheten til å samle opp karbonen vi slipper ut.

Klimaendringer
Menneskers klimautslipp smelter snø og is, varmer opp havet og sørger for at havet har steget. For både natur og mennesker er konsekvensene store og særlig i fattige land.

Hvilke klimaendringer snakker vi om?

Temperaturen på kloden stiger

 • De siste tre tiåene har vært varmere enn det forrige.  FNs klimapanel mener at opppvarmingen over land vil bli større enn oppvarmingen over hav i årene som kommer.

Havet stiger

 • Økt temperatur i havet og smelting av isbreer er hovedårsaken til at havet stiger. FNs klimapanel tror havet vil stige raskere fra nå av enn det har gjort de siste 30 årene.

Havet blir surere

 • Havet tar opp og lagrer rundt 20 prosent av C02-utslippene og dette hindrer at CO2-en slippes ut i atmosfæren. Jo surere havet er blir det dårligere å ta opp CO2. I takt med at mer og mer CO2 slippes ut i atmosfæren vil havforsuringen fortsette øke.

Isen smelter

 • Isbreer over hele verden og isen på Grønland har i de siste tjue årene minket. Både snødekket på den nordlige halvkule og sjøisen i Arktis har fortsatt å bli mindre.  Temperaturen i permafrosten har blitt høyere over hele verden siden 1980-tallet.

Det blir variert nedbør og mer ekstremvær

 • Klimaendringer fører også til endringer i nedbørmønstrene, og det vil være stor forskjell fra region til region. Det vil bli mindre nedbør i tørre områder mens det i mange områder der det regner mye vil det regne anda mer. Det vil bli mer nedbør i polarområdene om klimagassutslippene fortsetter å øke. I store deler av Norge og Nord-Europa vil det bli mer ekstremnedbør og ekstremvær som orkaner og sykloner vil komme oftere.

Hva skags konsekvenser får klimaendringene?

Klimaendringene vil føre til:

 • Helseproblemer
 • Dårligere tilgang til mat og vann
 • Konflikter og flyktninger
 • Økonomisk ulikhet
 • Tap av naturmangfold
 • Skader på natur, infrastruktur og bygninger

Effekten av klimaendringene blir større jo varmere det blir, og fattige mennesker blir hardest rammet, fordi de er dårligst rustet til å håndtere klimaendringene. Kutt i klimagassutslipp og klimaendringer er de viktigste tiltakene for å begrense skadene.

Hvordan kan vi stoppe klimaendringene?

Hvis vi vil unngå de verste klimaendringene må vi hindre at temperaturen på jordkloden stiger. For å klare dette, må vi kutte mye i klimagassutslippene og gjøre store forandringer i alle deler av samfunnet. Det blir vanskeligere jo lengre vi venter med disse endringene.

FNs klimapanel mener vi bør gjøre dette for å stanse klimaendringene:

 • Byene må bygges på en klimavennlig måte
 • Energisektoren må bli bærekraftig
 • Menneskers forbruk og livsstil må være bærerkraftig

Vi som forbrukere kan bidra til å kutte i klimagassutslipp ved å reise mer med  kollektivtransport, spise mindre kjøtt, kaste mindre mat, velge produkter som har god kvalitet , og som er produsert på en bærerkraftig måte.

Hvor raskt vi kutter har mye å si.

Kilde: FN-sambandet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentarer

Agent Hestejenta

Agent Hestejenta
Vi MÅ gjøre alt vi kan for at alle har det fint!!! Dvs. gjør alt du kan!!!!!!!

19:50 11.01.2017

Agent NaturIsa

Agent NaturIsa
Ånei! Vi har ingen tid og miste! bra at man kan bli miljøagent og være med og stoppe klimaendringene!!!

17:47 06.01.2017

Last flere

Er du agent? Logg deg inn!

Eller registrer deg her.

Agentinnlogging

Har du glemt passordet ditt?
Gå tilbake til innlogging