Med rett til å si fra

Vi ser nærmere på FNs barnekonvensjon

Hva er FNs barnekonvensjon?

FNs barnekonvensjon er de første internasjonale menneskerettighetsreglene som spesielt omhandler barn. Disse grunnreglene sørger for at verden forstår at barn har krav på spesiell beskyttelse og har menneskerettigheter. Alle landene som har signert barnekonvensjonen skal sørge for at reglene følges i deres eget land.

  • FNs barnekomite overvåker hvordan barn har det i de enkelte medlemslandene, og kommer med anbefalinger og observasjoner.
  • Alle mennesker under 18 år er barn og omfattes av barnekonvensjonen.
  • Barnekonvensjonen er den internasjonale avtalen som flest land har signert og er bundet til gjennom internasjonal lov.
     

Det står i FNs barnekonvensjon at alle barn har rett til å leke, å ha fritid og hvile.

Eksempler på rettigheter som står i FNs barnekonvensjon:

  •  Alle barn er født frie og er like mye verdt.
  •  Alle barn har rett til et navn og en nasjonalitet.
  •  Alle barn har rett til beskyttelse.
  •  Alle barn har rett til best mulig helsehjelp og nok mat og drikke.
  •  Alle barn har rett til å bli hørt og bli tatt hensyn til.

Barns rettigheter i Norge:

Norge fikk verdens første barneombud i 1981. Barneombudet skal spre kunnskap om barn og unge, og ivareta deres interesser og rettigheter. I 1991 fikk Norge verdens første barneminister. Barneministeren jobber med saker som har med barn å gjøre.

Barnas Klimapanel

Miljøagentene har skapt Barnas Klimapanel nettopp for at barn skal få sagt sine meninger i viktige klimasaker som angår dem. Det er viktig for miljøagentene at barn både blir hørt og tatt på alvor i miljøsaker!

Kommentarer

Agent NaturIsa

Agent NaturIsa
FN! FN! I love FN!

17:31 04.02.2017

Last flere

Er du agent? Logg deg inn!

Eller registrer deg her.

Agentinnlogging

Har du glemt passordet ditt?
Gå tilbake til innlogging