Norge og oljen, verden og klimaet

Den norske oljen står bak store deler av klimagassutslippene i landet vårt. Samtidig fører norsk olje også til klimagassutslipp andre steder i verden.

Tekst: Sina Øversveen Foto: Tommy Ellingsen, Norsk olje og gass

Nest mest utslipp i Norge

Olje- og gassutvinning er den nest største kilden til klimagassutslipp i Norge, etter transport. Dette er utslipp fra når olja blir utvunnet, altså tatt opp fra under havet, ikke når den blir brukt. Mesteparten av klimagassutslippene skjer når oljen blir brukt. Norge selger mye olje til andre land, og utslippene fra olja skjer i landene som bruker den.

Slipper ut klimagass når det brukes

Bare en liten del av klimagassutslippene fra olje kommer fra utvinningen. Derfor er det viktig å regne med forbruket, altså når olja brukes, når man skal se på utslippene. Olja brukes til mye forskjellig, for eksempel til drivstoff for kjøretøy, i industri eller annet. Det er store klimagassutslipp fra dette, som igjen fører til klimaendringer.


FNs generalsekretær António Guterres. Foto: U.S. Mission Photo by Eric Bridiers, Public domain, via Wikimedia Commons

FN-sjefen: ikke let etter mer olje!

FNs generalsekretær António Guterres sa høsten 2021 at verdens land må slutte med kull. Han sa også at vi bør slutte å lete etter ny fossil energi og heller støtte fornybar energi. Denne beskjeden kom etter at en ny rapport fra FNs klimaforskere sa at klimaendringene allerede er i gang og man må slutte å bruke olje, gass og kull ganske raskt for å forhindre at endringen blir enda større og farligere.

Forskere er uenige om Norge

Hva med Norge, som er et oljeland? Forskerne er ikke enige om det vil være bra for klimaet om Norge slutter med olje. Om det vil hjelpe verdens klimagassutslipp at Norge slutter å produsere mer olje, er veldig avhengig av om andre land vil produsere mer hvis vi slutter. Mange synes derfor at Norge skal samarbeide med andre land om å kutte i oljeproduksjonen - altså at flere land blir enige om å lage mindre olje.

Kilder: Miljødirektoratet, NRK, Cicero og WWF

Kommentarer

Ingen kommentarer
Last flere

Er du agent? Logg deg inn!

Eller registrer deg her.

Agentinnlogging

Har du glemt passordet ditt?
Gå tilbake til innlogging