Sult og klimaendringer

I følge FN er klimaendringene blant de viktigste årsakene til at stadig flere mennesker sulter. Samtidig blir vi også flere og flere mennesker i verden. Hvis vi ikke finner en løsning på klimakrisa, vil vi slite med å skaffe mat til alle.

Nok mat er en menneskerettighet. Likevel er det over 800 millioner mennesker som sulter i verden i dag. Vi trenger mat for å leve. Barn som sulter kan ha vanskeligere for å lære på skolen. Det blir heller ikke så lett for de voksne å jobbe og ta vare på familiene sine når de ikke har nok mat.

Flesteparten av de som sulter kommer fra fattige land. Mange lever av jordbruk. De er avhengige av det de selv dyrker for å få mat og tjene penger. Da er det viktig at jorda kan dyrkes og at klimaet er slik at vekstene kan gro frem, modnes og høstes. Bøndene spiser eller selger det de høster fra åkeren sin. Derfor er også de fattige bøndene ekstra utsatt for klimaendringer.

Klimaendringene fører til mer ekstremvær, som flere og kraftigere orkaner, lengre tørkeperioder og kraftigere regnskyll. Dette kan gjøre at avlinger tørker inn eller at de oversvømmes av flomvann. Da blir maten ødelagt og det blir mindre mat i områder der det allerede er lite mat fra før. Problemene med sult og fattigdom vil bare bli verre jo større klimaendringene blir.

Hvis vi klarer å bremse klimaendringene kan det bli mindre både av sult og av fattigdom. For å klare det må vi kutte våre egne klimagassutslipp her i Norge. I tillegg må hele verdens totale utslipp kuttes samtidig.

Men vi må også tilpasse oss de klimaendringene som allerede er igang. Vi som bor i de rike industrilandene er ikke like utsatt for klimaendringene. Det er fordi vi har råd til å sikre oss mot dem, dessuten bor vi ikke på de mest utsatte stedene. Men dette er urettferdig. Det er de rike landene som har sluppet ut mest klimagasser, og som har skylda for mesteparten av de menneskeskapte klimaendringene. Verdens fattigste er de som har sluppet ut minst klimagasser, men det er de som lider mest under klimaendringene.

Derfor er det rett og rimelig at vi forsøker å hjelpe. Vi kan for eksempel bidra økonomisk i tiltak som hjelper de fattige til å tilpasse seg klimaendringene bedre enn de kan i dag.

Utviklingsfondet i Norge er en av de organisasjonene som er med og støtter opp om denne typen arbeid. De støtter for eksempel prosjekter som driver med opplæring for et mer bærekraftig landbruk. Dette kan være å lære bort metoder for å samle opp og lagre vann, slik at det ikke blir krise når tørken kommer. Eller opplæring i hvordan nye og flere plantetyper kan brukes på samme åkerlapp. Det er også startet opp frøbanker, slik at bønder kan lagre og låne frø i tilfelle avlinger blir ødelagte. Slik blir jordbruket mer sikret og mer tilpasset klimaendringene.

Når man tilpasser seg klimaendringene, gir det muligheter for å produsere mer mat, selv om klimaendringene er i gang. Når fattige familier produserer nok mat kan de også få overskudd til å leve gode liv.

KILDE: Utviklingsfondet (www.utviklingsfondet.no)

FOTO: International Maize and Wheat Improvement Center, FLICKR
 

Kommentarer

Ingen kommentarer
Last flere

Er du agent? Logg deg inn!

Eller registrer deg her.

Agentinnlogging

Har du glemt passordet ditt?
Gå tilbake til innlogging