Barnas Klimapanel deler sine erfaringer fra klimaforhandlingene i Polen

Paneldeltagere i Barnas Klimapanel har skrevet om sine egne opplevelser på klimatoppmøtet i Polen. Her kan du lese alle tekstene.

 

   SELMA
Vi i barnas klimapanel var så heldige å få adgang til COP24 (klimaforhandlingene i Katowice). Turen har vært utrolig spennende og lærerik. Det som kanskje var mest lærerikt var når vi rett og slett gikk rundt og pratet med alle de forskjellige menneskene som deltok på COP. Det var utrolig mange land representert, og mange hadde sin helt egen mening om hva som var aller viktigst innenfor miljøvern. Men alle var enige om én ting: vi MÅ gjøre no for jorda, og vi må gjøre det NÅ.

Et av hovedmålene med reisen var å lære, men en av de andre, store målene våre var å få overrekke rapporten vår til så mange som mulig. Det lykkes vi også i. Blant de som fikk rapporten var Ola Elvestuen (klima- og miljøministeren i Norge), Al Gore (tidligere visepresident i USA og klimaaktivist) og representanter fra mer enn 10 land. Enda et mål vi hadde for turen var å komme videre med planen om å stifte et internasjonalt Barnas Klimapanel.

På COP møtte vi ungdommer fra en skole som het ‘Green School Bali’, som virket veldig interesserte. I tillegg besøkte vi en internasjonal skole i Katowice, der mange av elevene også virket entusiastiske til idéen. Det møtet jeg følte vi fikk mest ut av var møtet med representanter fra FN’s klimapanel. De hadde skrevet en rapport om 1,5°målet (hva som skjer hvis jorden varmes opp mer enn 1,5°), og de fortalte oss om hvor viktig bare en halv grad kan være når det kommer til global oppvarming. Det fikk oss også til å innse hvor mye det faktisk haster! Vi kan ikke utsette det lenger. Vi må handle nå. Dette er vår siste sjanse. 

Det som kanskje var mest spennende var når vi skulle prøve å overlevere rapporten til Al Gore, siden det var veldig uklart om det ville gå eller ikke. Det virket som om det var utrolig mange andre som gjerne skulle ha hatt et par ord med ham også. Han skulle inn i et lokale, så vi måtte vente utenfor sammen med kanskje 20 andre, og håpe på å få en sjanse til å gi rapporten til ham. Men vi fikk det til! Det var også spennende når NRK filmet oss imens vi dro rundt på de forskjellige paviljongene (hvert land hadde sin egen paviljong). Vi ble filmet i ca 4 timer, for et innslag på dagsrevyen på to og et halvt minutt. Alt i alt vil jeg si at turen var utrolig vellykket, og både spennende og lærerik. 

 

   BJØRN EINAR
Fra 10-14 des var vi i barnas klimapanel På cop 24 i Katowice. Da var vi på masse viktige møter som f.eks. møte med visepresident av FNs klimapanel.

Vi møtte også Ola Elvestuen 13 des, jeg syntes det møtet var veldig interessant og lærerikt.Men det var vanskelig å få stilt spørsmål og så syntes jeg ikke at han svarte helt på spørsmålene våre.

I forskjell til møte med FNs klimapanel, der vi fikk stilt spørsmålene våre og fikk svar på dem.

På torget i Katowice var det et julemarked, der kjøpte vi sjokolade, sto på skøyter og kjørte karusell.

På morran kjørte vi taxi, det var veldig billig men ikke så god lukt og kvalitet på bilene.

Rett etter vi hadde vært på møte med Elvestuen, skulle vi videre på en internasjonal skole. Først hadde vi en presentasjon som vi hadde forberedt dagen før, etter det fikk vi mange gode spørsmål.  Jeg syntes at elevene var veldig flinke til å følge med, de stilte gode spørsmål og virket interesserte. Til slutt fikk vi omvisning på skolen deres.

Det jeg likte best var da vi da vi var på møte med FNs klimapanel. Jeg likte det best fordi de voksne brukte tid på å høre på oss. De snakket et enkelt språk.

 

TINA
Vi i Barnas Klimapanel er nå på vei hjem fra FNs klimatoppmøte, som vi har vært med på i 3 hele dager. Det høres ikke så veldig mye ut, og jeg skulle gjerne vært lenger, men vi lærte og opplevde kjempemye og videreformidlet norske barnestemmer til utrolig mange!

Jeg synes at uka har vært fantastisk! Det er for meg to ulike aspekter å "synse" om på klimaforhandlingene Jeg er litt skuffet over hvordan det ser ut til å gå med regelboka til Paris-avtalen, som jo er det de jobbet med. Sånn jeg har forstått forhandlingene etter møtene vi har hatt med blant andre Ola Elvestuen og energi- og miljøkomiteen på Stortinget, blir det mye kompromisser. Heldigvis er flesteparten av landene enige om at FNs klimapanels nye 1,5-rapport er viktig å bruke som mal.

Det var veldig fint å møte FNs klimapanel, de ga meg et litt annet perspektiv på hvoran det går på forhandlingene. De mente at det er fullt mulig å møte 1,5-gradersmålet, og at de fleste land er enige om det. De var tydelige på at alle kan gjøre noe og at hvert valg og hver handling betyr noe. Jeg tror det var en viktig positiv motvekt til det negative vi hører så mye om fra media, og fra en del møter med politiske grupper og personer. Jeg vet ikke hvordan avtalen vil ende opp. Jeg tror ikke den blir perfekt. Jeg tror at den kunne blitt mye verre. 

Det andre aspektet er om sivilsamfunnet og det internasjonale samarbeidet vi så så mye av. Mange av dem som var med var hverken politikere eller statsledere. Mange var "bare" helt vanlige mennesker. Selma og jeg var på et møte med noen fra Bangladesh, som jobbet med å utruste studenter til å dra ut og lære unge om miljø, lederskap og egen drift av "samfunnsutvikling". I tillegg har vi truffet utrolig mange andre folk som engasjerer og inspirerer. Blant annet noen unge fra Green Generation og Australian Yoiuth Climate Coalition. Noe av det beste med COP var nettopp det, at så utrolig mange mennesker fra så utrolig mange steder med så mange forskjellige bakgrunner, historier og drivkrefter var samlet med ett felles mål: Å bidra til å lage en rettferdig og god internasjonal plan for hvordan vi skal håndtere klimaendringene.

Det aller siste arrangementet vi var på, "A call for Action"-pressekonferansen til noen av ungdomsorganisasjonene jeg har nevnt var en super oppsummering. Ungdommene fortalte sine historier som sammen malte et reelt bilde av hvor omfattende globale og alvorlige klimaendringene er. Samtidig viste de at man kommer sammen for å løse problemene og oppfordre alle til å delta i kampen. Kampen som er vår tids viktigste!

 

   AGNES
Nå har vi i barnas klimapanel vært på COP24, et stort, stort klimamøte i Katowice i Polen med masse folk fra rundt omkring i hele verden. Alt vi har opplevd disse dagene har vært veldig spennene og morsomt, så det er vanskelig å plukke ut noen favorittøyeblikk. Jeg syns nok at møtet med Thelma og Valeria fra FNs klimapanel var det fineste, fordi de var så enige i det vi sa, og fortalte oss at det ikke er for sent å gjøre noe med den verden vi lever i, og at vi ikke må gi opp. De oppmuntret oss, og ga oss en større tro på oss selv og den jobben vi gjør.

Det var også fint å møte energi og miljøkomiteen fra stortinget, for de hørte på det vi hadde å si, selv om de ikke alltid er enige med hverandre, og vi ikke alltid er enige med dem. Det som provoserte meg mest var nok møtet med Ola Elvestuen. Det var fint at han tok seg tid til å møte oss, for vi vet at han er en opptatt mann, og at han hadde en viktig rolle og et tett program på COP. Starten av møtet var ganske fin, for han er positiv til barnas klimapanel, og han mener også at Norge kan, og bør, gjøre mer for klima. Det var en ting vi spurte han om som vi ikke likte svaret på. Det var at vi syntes det skulle stå helt konkret i regelboka at barn og unges meninger må bli hørt og tatt på alvor.

Regelboka er en av de store tingene som de har jobbet med på COP. Den sier hvordan alt i den store klimaavtalen skal gjennomføres. Ellers har vi snakket med mange interessante mennesker, og vi har lært mye nytt, både om hvordan mennesker i andre land takler klimakrisen, og om hva vi selv kan gjøre hjemme i Norge. På slutten var vi ganske slitne, men jeg tror de fleste, i alle fall jeg, gjerne kunne vært med på den siste dagen og sett hva de fikk til helt til slutt.

 

BRAGE
10-14. desember var vi i Polen, Katowice på Cop 24. Der hadde vi mange interessante møter med mange miljøbeviste personer. Det mest interessante som jeg syns vi var på var de vi var på skolebesøk på en internasjonal skole og holdt et foredrag for de om blant annet resirkulering, plast i havet, forsøpling, dyr som er rammet av klimaendringer, mennesker som har blitt rammet av naturkatastrofer osv.

Det som også var interessant var da vi møte visepresident av FNs klimapanel som sa veldig mye spennende, de fortalte de litt om rapporten de hadde skrevet og det var veldig nyttig og tankevekkende.

På Cop 24 var de mange paviljonger da vi gikk rundt og kikket på de forskjellige paviljongene fikk vi vite at en gammel visepresident av Amerika skulle holde et foredrag i en av de så da fikk vi overlevert rapporten vår til han, og det var veldig bra og få gitt han den!

 

PENELOPE
Turen til COP 24, sammen med resten av Barnas klimapanel, har vært spennende.

Det er sterkt å være på Klimatoppmøtet, fordi det som hender nå er så alvorlig. Jeg håper sånn at politikerne klarer å lage en regelbok som støtter en bærekraftig fremtid. Og at de fortsetter og vise gjennom valgene sine at de støtter en bærekraftig fremtid.

Hele uka hoppet hjertet mitt. For hvert eneste minutt hoppet hjerte mitt litt ekstra. For jeg håper så inderlig at vi får det til og er samtidig redd for at vi ikke prøver nok eller at vi ikke får det til. At 196 land skal bli enige...det er mange. Og kan så mange land faktisk bli enige om det vi trenger, og ikke noe mye mindre?

Når jeg gikk på COP i år og i fjor føltes det litt ut som jeg gikk midt oppi et kjærlighetsbrev. For alle som er der er så glade i hjemmene sine, men også redde for å miste dem. For jeg tror at sammen med glede er det også frykt for å miste det man er glad i.

Det er også fint og sterkt å se så mange mennesker fra ulike land og med ulik kultur og ulike erfaringer og opplevelser på et sted. Og at alle er der med et felles håp. Håpet om å skape en bærekraftig fremtid på denne jorden. Håpet om at vi skal klare å ta vare på det vi er glad i.

Vi fikk møte mange mennesker fra hele verden som arbeider med dette. Det har vært så lærerikt. Vi har fått snakket om hva barn i Norge tenker om klimakrisen med mange politikere og mennesker fra sivilsamfunnet. Vi har gitt rapporten vår til b.l.a til energi og miljøkomiteen, Ola Elvestuen, IPCC, noen representanter fra Storbritannia, Bangladesh, Indonesia, Brasil og Nederland. Og vi har fått gitt den til Al Gore.

Noe av det fineste var likevel å se økningen av barn der fra i fjor. Det var så fantastisk å se barn fra andre land som er like engasjerte, like redde, like fulle av håp og lyst til å endre som det vi er. Vi møtte representanter fra Green Generation school. De var motiverte engasjerte og inspirerende. Vi i Barnas klimapanel har lenge prøvd å lage et internasjonalt klimapanel, med barn fra hele verden. For hvis vi blir barn fra hele veden blir stemmen vår enda sterkere.

Vi har prøvd å sende mail til ulike organisasjoner rundt om i verden, men enda ikke fått svar. Men når vi var der knyttet vi kontakter også med barn.

Fra vi er små lærer de voksne oss barna å dele det som er fint. Men nå tror jeg de voksne trenger å bli minnet på å dele fra oss. Nå, i denne krisen, må vi dele og hjelpe hverandre. Vi må dele det fine. Vi i Norge kan dele og bidra.

Vi er mange som står sammen for en bærekraftig fremtid og det synes på COP.


ARON
Barnas klimapanel dro til Katowice i Polen for å delta på det 24. årlige klimatoppmøtet som blir arrangert av FN, kalt UNFCCC Cop24. Dit dro vi for å formidle barns meninger og innspill til politikere, forskere og beslutningstakere. Det var tydelig at mange av de voksne på klimatoppmøtet ønsket å lytte til barnas meninger. Vi prøvde også å dele ut rapporten vår, som forteller om hvilke klimasaker norske barn synes er viktigst, til flest mulig. Vi hadde også møter med Ola Elvestuen (Norges klima- miljøminister), FNs klimapanel, forskere fra Bangladesh, Stortingets energi- og miljøkomite og delegater fra forskjellige land. På torsdagen ble vi også fulgt av Eivind Molde fra NRK, som lagde en reportasje som ble vist på nyhetene samme kveld.   

IPCC: På onsdag møtte vi noen av forskerne fra FNs klimapanel. Til dem gav vi rapporten vår og fortalte hva norske barn mente og hvorfor det er så viktig å høre på hva barna har å si. Det var spennende å høre om global oppvarming fra noen som virkelig vet hva de snakker om. Vi fikk også den nyeste rapporten deres, der de fortalte om hvor akkurat store konsekvensene kommer til å være om vi ikke klarer å nå 1,5 graders målet.

Stortingets energi- og miljøkomite: Vi har også møtt noen norske stortingspolitikere på turen. På onsdag møtte vi Energi- og miljøkomiteen fra stortinget. Vi overrakte rapporten vår og diskuterte hva som skjedde på klimatoppmøtet og om de synes Norge gjorde nok. De mente at Norge gjorde mye bra for miljøet, men kunne gjort enda mer. De var også veldig positive til å høre hva barn mente.

Ola Elvestuen: På torsdag møtte vi Norges klima- og miljøminister, Ola Elvestuen. Vi overrakte rapporten vår og snakket om hvordan det gikk på klimatoppmøtet og om han trodde at vi kom til å nå målene som ble satt. Det var vanskelig å forstå hva han faktisk mente om temaene ettersom han snakket flytende «politikerspråk» med mange ord og lite innhold. Det var allikevel spennende å høre litt om hvordan forhandlingene foregikk.

Al Gore: På torsdag fikk vi gitt fra oss rapporten vår til den tidligere visepresidenten i USA, Al Gore før han skulle snakke på den indonesiske paviljongen. Han takket for rapporten og ba oss om å fortsette med det gode arbeidet.

 

REBEKKA
Kjære alle som leser dette! Jeg er Rebekka på 13 år. Jeg bor på et sted som heter Svanvik. Svanvik er en liten bygd ca 4 mil sør for Kirkenes i Øst-Finnmark. 10.-14. desember 2018, var jeg med til Cop 24 i Katovice. Vi hadde mange spennende møter med bl.a.  IPCC (FNs klimapanel) og klima og miljøkomiteen på Stortinget. Vi holdt foredrag på en internasjonal skole og snakket med en gruppe med miljøengasjasjerte ungdommer fra hele verden. Jeg fikk være med på alt dette og mye mer fordi jeg har vært så heldig å få vært med i Barnas Klimapanel. Jeg vet jeg er veldig heldig som har hatt muligheten til å være med på det jeg har gjort den siste uka.

Kommentarer

Agent Fox

Agent Fox
kult

18:56 02.09.2019

Last flere

Er du agent? Logg deg inn!

Eller registrer deg her.

Agentinnlogging

Har du glemt passordet ditt?
Gå tilbake til innlogging