Årsmøte i Miljøagentene Oslo Sør

kl. -
Nærmiljøsenteret U2, Utmarksveien 2 på Bøler

Bli med på årsmøte i Miljøagentene og vær med å bestem hvilke miljøaktiviter vi skal ha i 2019. Alle er velkommen på årsmøtet og på aktivitetene våre, enten du er ny miljøagent eller har vært med før.

Vi starter årsmøtekvelden med å lage økologisk sjokolade helt fra grunnen. Vi prøvesmaker på møtet og så kan vi spare noen for nyte på tur i naturen senere.

På årsmøtet til Miljøagentene Oslo sør er det viktigste at vi skal bestemme hvilke aktiviteter vi skal ha i 2019. Alle medlemmer kan komme med forslag enten ved å sende inn på forhånd eller på møtet. Vi stemmer over forslagene ved at miljøagentene får 6 små klistremerker som de kan bruke til å stemme med. Du setter klistremerket ditt på den aktiviteten du har mest lyst på. De aktivitetene som får flest stemmer blir gjennomført.

I tillegg går vi gjennom hva vi gjorde i 2018 (årsrapport) og viser bilder fra arrangementer vi har hatt. Regnskapet som viser hva vi brukte penger på i 2018 blir også lagt fram. Ta kontakt om du vil ha dem før møtet.

På årsmøtet velger vi også et styre for lokallaget. Det er miljøagentene som sitter i styret. Vi prøver å ha noen planleggingsmøter underveis i året der styret er med å bestemmer hva vi skal gjøre og hvordan. Styret kan også få noen egne oppgaver. I tillegg har vi en formell voksenkontakt med ansvar for regnskap og økonomi.

 

Årsmøtesaker

 • Sak 1  Valg av møteleder og referent

 • Sak 2  Godkjenning av innkalling – saker til eventuelt?

 • Sak 3  Årsrapporten
  Årsrapporten forteller om hva vi gjorde i 2018.
  Forslag til vedtak: Årsrapport godkjennes

 • Sak 4  Forslag til aktivitetsplan
  Styret har noen forslag til aktiviteter for 2019, og du kan komme med egne forslag på møtet. Vi stemmer over forslagene og lager en plan for hva vi vil gjøre for miljøet i 2019.
  Forslag til vedtak: Aktivitetsplanen vedtas

 • Sak 5  Regnskap og budsjett
  Regnskapet forteller hva vi brukte penger på i 2018. I budsjettet for 2019 bestemmer hva det vi skal gjøre i 2019 kan koste.
  Forslag til vedtak: Regnskap og budsjett godkjennes som fremlagt.

 • Sak 6  Valg av styre
  Vi skal velge et styre med leder og noen styremedlemmer. Styret er miljøagenter som har lyst til å være med å bestemme hvordan vi planlegger aktiviteter i løpet av året og som som kan få noen ekstra oppgaver. Styret møtes 2 eller 3 ekstra ganger utenom andre møter. Si fra om du har lyst til å være med i styret.

  Forslag fremmes på møtet:
  Leder:
  Styremedlem:
  Styremedlem:
  Voksenkontakt med ansvar for økonomi: Ingvild Melvær Hanssen

 •  Sak 7 Valg av revisor
  Forslag til vedtak: En voksenperson som ikke er med i styret skal se gjennom regnskapet ved årets slutt

 • Sak 8 Eventuelt

 

Ta kontakt om du vil ha tilsendt sakspapirer før møtet. Vi deler ut og går gjennom på møtet også. Alle medlemmer kan komme på møtet. Vi blir glade om du melder fra om du kommer så vi får planlagt etter hvor mange vi blir. 


Miljøvennelig hilsen fra Miljøagentene Oslo sør
Voksenkontakt; Ingvild Melvær Hanssen
ingvild.melvar.hanssen@gmail.com
tlf: 99004232

 

Kommentarer

Ingen kommentarer
Last flere

Er du agent? Logg deg inn!

Eller registrer deg her.

Agentinnlogging

Har du glemt passordet ditt?
Gå tilbake til innlogging