Spennende fugleprosjekt i Sør-Varanger

Miljøagentene i Sør-Varanger har startet et prosjekt om fugl, i samarbeid med NIBIO Svanhovd. «Registrer en fuglefamilie» går ut på at barna får utlevert fuglekasser som de skal følge med på, og registrere hva som skjer i løpet av sesongen. Målet er å få barn til å engasjere seg i naturen, gjennom kunnskap og opplevelser.

Prosjektet startet søndag 17. april, med foredrag om utforming, plassering, opphenging og kontroll av kassene knyttet til de ulike artene, samt hvordan man studerer livet rundt og i fuglekassene. Deretter fikk barna utlevert ulike kasser – de kunne velge mellom meisekasser, spurvekasser, trostebrett, andeholke og uglekasser. En meisekasse og en uglekasse har kamera, og alle kan følge med på hva som skjer via Internett. Observering og kontroll i hjemmeområdene noteres i skjemaer, og samles opp i løpet av høsten. I oktober skal deltagerne i prosjektet ha en felles presentasjon av resultater, kart, erfaringer og film.

Ekte naturopplevelser er utgangspunktet for «registrer en fuglefamilie». Dette innebærer mer enn å gå en tur i skog og mark eller besøke en park. Gjennom prosjektet skal barna lære seg å observere og legge merke til det som finnes og stille spørsmål om hvorfor ting er som de er. De skal oppleve og ta aktivt del i og prøve å skjønne prosesser i naturen. Opplevelsen blir en annen om vi ser grundigere på dem, legger merker til at de har forskjellige behov og forskjellig atferd. Målet er at barn og unge utvikler respekt, omsorg og kjærlighet til naturen og det mangfoldet naturen byr på gjennom kunnskap og naturopplevelser.

Kommentarer

Ingen kommentarer
Last flere

Er du agent? Logg deg inn!

Eller registrer deg her.

Agentinnlogging

Har du glemt passordet ditt?
Gå tilbake til innlogging