Valgdag for Barnas klimapanel i lokallaget på 1-2-3

Alle lokallag inviteres til å arrangere "valgdag for Barnas klimapanel" i januar 2023. Her finner voksenkontakter og andre frivillige informasjon om hvordan man kan gjennomføre valget!

Barnas klimapanel ble stiftet av Miljøagentene i 2015, og hvert år velges åtte miljøagenter fra forskjellige steder i landet til å sitte i panelet. Sammen representerer de barn i Norge sine meninger om klima og miljø. Hvert år skriver panelet en rapport basert på innspill fra barn og denne rapporten blir presentert for politikere og andre beslutningstakere. Barnas klimapanel har flere ganger reist til FNs klimatoppmøte i slutten av året.

Aktivitetsbeskrivelse:

 • Se video om Barnas klimapanel (miljoagentene.no/barnasklimapanel)
 • Gå gjennom kandidatene sammen, på storskjerm (miljoagentene.no)
 • Hvis noen i lokallaget har stilt til valg, kan de gjerne fortelle litt om seg selv
 • Alle får utdelt stemmesedler og blyant/penn. Lokallaget har fått stemmesedler tilsendt i posten - det går selvsagt an å kopiere opp flere. Her kan du laste ned flere til print (det åpner et worddokument)!
 • Gjennomfør valg. Be alle stemme og så brette sammen lappen og gi den til en voksen som har ansvar for å sende inn. 
 • Den voksne sjekker at alle som vil stemme har gjort det, og at de har stemt på 8 kandidater.

Regler for valget

Alle miljøagenter (medlemmer i alderen 0-15) har stemmerett.

 • Velges demokratisk av Miljøagentenes medlemmer

Stem på:

 • ulikt kjønn (stem på minst tre gutter og tre jenter)
 • minst en fra hver landsdel (stem på minst en fra hver landsdel)
  • Nord-Norge og Trøndelag (fylker: Trøndelag, Nordland og Troms og Finnmark)
  • Vestlandet (fylker: Vestland, Rogaland og Møre og Romsdal) 
  • Oslo og Viken 
  • Sør- og Østlandet utenom Oslo og Viken (fylker: Innlandet, Vestfold og Telemark og Agder)

For å sikre at ingen stemmer dobbelt må alle oppgi fullt navn (eller medlemsnummer) når de stemmer. Alle miljøagenter kan stemme på nettsiden. Dersom et barn stemmer både på nettsiden og på «valgdag» med lokallaget, vil stemmen levert inn fra «valgdagen» være den som teller.

En voksen fra lokallaget må ta bilde av stemmesedlene og send inn til bk@miljoagentene.no, innen 20. januar. Det kan gjerne være flere stemmesedler på et bilde, så lenge det er mulig å lese navn og avgitte stemmer.

Kommentarer

Ingen kommentarer
Last flere

Er du agent? Logg deg inn!

Eller registrer deg her.

Agentinnlogging

Har du glemt passordet ditt?
Gå tilbake til innlogging