MELD IFRA

Miljøagentene skal være en trygg organisasjon og er med på TRYGG!-satsningen til LNU, Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner. Dersom du eller noen andre opplever noe som ikke er greit eller strider mot våre retningslinjer vil vi at du skal melde ifra. Det er viktig for oss at du varsler sånn at vi får muligheten til å gjøre noe med det som har skjedd og hindre at det skjer igjen!

Vi skal skape trygge rammer for barn og ungdoms fritidsaktiviteter. Likeverd er en viktig verdi for Miljøagentene og alle barn skal bli behandlet på en god måte.

Her kan du finne informasjon om:

 • Hva betyr varsling?
 • Hvordan du kan varsle eller si ifra om noe som ikke er bra
 • Hva skjer når man sier ifra?
 • Miljøagentenes etiske retningslinjer
 • Miljøagentenes trygghetsagenter

Hva betyr varsling?

Varsling handler om å melde ifra om noe i Miljøagentene som ikke er greit. Du kan melde ifra om hendelser du tenker er veldig alvorlige eller saker som egentlig ikke er så farlig, men likevel ikke helt greit. Ingenting er for lite eller for stort!

Hvordan kan du varsle?

Varsling kan skje på flere måter, både skriftlig og muntlig. Du kan skrive en e-post, sende en melding, ringe eller be om et personlig møte for å fortelle hva som har skjedd. Vi har en egen epost som du kan sende varsel til, varsel@miljoagentene.no, men du kan også ta direkte kontakt med de som er trygghetsagenter i Miljøagentene. Eposten leses av Miljøagentenes visesjefsagent Katherine først og det er bare trygghetsagentene som kan lese epostene. Informasjon om hvordan du tar kontakt finner du nederst. Meld fra på den måten du er mest komfortabel med!

Hvis du har informasjon om noe i Miljøagentene som det er verdt å si ifra om, kan du varsle. Det gjelder alle medlemmer, tillitsvalgte (for eksempel de som sitter i styret eller er voksenkontakter) og andre.

Eksempler på ting du bør melde ifra om:

 • Brudd på Miljøagentene sine retningslinjer (disse finner du nederst på siden)
 • Brudd på lover
 • Mobbing
 • Seksuell trakassering og overgrep
 • Diskriminering og rasisme
 • Økonomisk mislighold og korrupsjon

Husk at det aller viktigste er at du ikke holder ting som føles ugreit for deg selv, men snakker med noen. Det kan være noen i familien din eller noen andre du stoler på. Vi håper at hvis barn eller ungdom opplever noe ubehagelig i Miljøagentene, så får trygghetsagentene i Miljøagentene beskjed.

Hva skjer når man melder ifra?

Når du melder ifra om noe til noen i Miljøagentene, skal de du snakker med passe på deg. Det du sier skal ikke sies videre til flere enn nødvendig, men alle har plikt til å si ifra til en trygghetsagent. Hvis du sender en epost til varsel@miljoagentene.no vil visesjefsagent Katherine på Hovedkvarteret lese eposten og ta saken på alvor. Miljøagentene skal jobbe for at brudd på retningslinjene ikke skal skje og jobbe for at hvis det har skjedd noe, så skal alle tas på alvor og man skal sørge for at det ikke skjer igjen.

Miljøagentenes etiske retningslinjer

Miljøagentene er en demokratisk, partipolitisk nøytral medlemsorganisasjon for barn. Retningslinjene våre gjelder for alle og skal være med å sørge for at alle har det bra i organisasjonen. Å ivareta barn og barnets beste er alltid organisasjonens øverste prioritet. Alle i Miljøagentene, både barn og voksne, skal behandle andre med respekt. Mobbing og trakassering er ikke greit. Man har ikke lov til å stjele fra Miljøagentene eller gjøre noe som er dumt for organisasjonen. Mer detaljer finner du i Miljøagentenes etiske retningslinjer, som alle ansatte og frivillige med kontakt med barn skal ha lest og skrevet under på.

Miljøgentenes trygghetsagenter

Kontakt: varsel@miljoagentene.no

Du kan også ta kontakt med trygghetsagentene hver for seg:

Katherine Pedersen - 93063253 - katherine@miljoagentene.no (ansatt på Hovedkvarteret) 

Ingvild Melvær Hanssen - 99004232 - styreleder@miljoagentene.no (leder av sentralstyret)

Pernille Hansen - 99774337 - ph@naturvernforbundet.no (medlem i sentralstyret)

Kontaktinformasjonen til de andre ansatte og styrerepresentantene i Miljøagentene finner du under Kontakt oss.

Er du agent? Logg deg inn!

Eller registrer deg her.

Agentinnlogging

Har du glemt passordet ditt?
Gå tilbake til innlogging