Barnas Klimapanel 2020

Miljøagenter fra hele landet har stemt fram hvem som skal sitte i Barnas Klimapanel 2020.

De åtte som ble valgt til å sitte i Barnas Klimapanel 2020 er Bjørn Einar, Brage, Dina, Isa, Milla, Tora, Torje og Ulrik. 

BJØRN EINAR
13 år, Trøndelag

Bjørn Einar var med i Barnas Klimapanel i 2018. Han ønsker at Barnas Klimapanel i 2020 skal delta på FNs klimatoppmøte, og få mange barn til å bli med i Miljøagentene. Han vil gjerne bidra med å snakke med politikere og å holde appeller. 

BRAGE
13 år, Finnmark

Brage har vært miljøagent i 7 år, og vært med i Barnas Klimapanel i to år. Han har lyst til å bli medlem av Barnas Klimapanel 2020 fordi han vil være med å forandre verden med handling, og ta initiativ til å gjøre noe – ikke bare sitte og prate om å gjøre noe.

DINA
12 år, Oslo

Dina har vært miljøagent i to år, og nesten like lenge vært spesialagent. Hun er veldig glad i naturen, og har lyst til å bli med i Barnas Klimapanel fordi det er en mulighet til å bidra enda mer i kampen mot klimaendringene. Hun vil at de som bestemmer skal ta mer miljøvennlige valg. 

ISA
11 år, Oslo

Isa har vært miljøagent i tre år. Hun har lyst til å være med i Barnas klimapanel fordi hun elsker jorden, og vil gjøre så mye som mulig for å redde den. Hun ønsker å bidra til å legge press på politikerne at de skjønner at de må gjøre tøffere miljøtiltak.

MILLA
10 år, Sogn og Fjordane

Milla er en veldig engasjert miljøagent, og 30. august var hun den eneste som skolestreiket for klima i Florø. Hun ønsker å bli med i Barnas Klimapanel for å lære mer om klima og miljø, og bli kjent med andre miljøagenter. Hun ønsker at flere tar miljøvennlige valg i hverdagen. 

TORA
13 år, Oslo

Tora er med i Barnas Klimapanel i 2019, og har lyst til å være med videre fordi hun er veldig engasjert i klima og miljø. Hun synes det er veldig viktig at barnas stemme blir hørt når viktige valg for framtida skal tas. Hun vil bruke erfaringen hun har fått dette året til å fortsette det viktige arbeidet.

TORJE
13 år, Akershus

Torje er spesialagent og styremedlem i lokallaget sitt. Han har lyst til å være med i Barnas Klimapanel fordi han mener at klimaendringene er det største problemet i vår tid, og han vil bidra til å finne en løsning. Han vil gjerne fokusere ekstra med regnskog og utrydning av dyrearter i 2020. 

ULRIK
11 år, Østfold

Ulrik er med i Barnas Klimapanel i 2019. Han synes det er viktig å formidle barns meninger om miljø til de voksne. I 2020 ønsker han å bruke stemmen sin til å rope ut at de voksne er nødt til å handle nå, og å inspirere andre enda flere barn til å engasjere seg i klimasaken. 

 

Om Barnas Klimapanel:
Barnas Klimapanel ble opprettet av Miljøagentene i 2015 og paneldeltakerne velges for ett år av gangen. Formålet til panelet er å være et talerør for barn, gjennom å formidle barns meninger til de som bestemmer og påvirke barns mulighet til å definere sin egen framtid. Siden oppstarten har Barnas Klimapanel møtt stortingsrepresentanter, ministere og andre beslutningstakere for å opplyse om norske barns meninger om miljøsaker. Hvert år skrives en årlig rapport som overrekkes til politikere. Barnas Klimapanel har også deltatt på klimatoppmøtene i Paris, Marrakech og Bonn og Katowice. På sikt er det et ønske å få til et internasjonalt klimapanel for barn, bestående av barn fra alle land som er med i FN. På den måten kan barnas stemmer og meninger om miljøsaker synliggjøres og få større politisk betydning. De voksne må lytte til barna – det er barna som skal arve jorda og håndtere konsekvensene av avgjørelsene som blir tatt i dag.

Kommentarer

Agent Forsker og Forfatter Noor

Agent Forsker og Forfatter Noor
Gratulerer til de som er med i barnas klimapanel 2020! Dere gjør en super jobb, lykke til!!!

20:49 18.10.2019

Agent Erdnos

Agent Erdnos

11:35 02.10.2019

Last flere

Er du agent? Logg deg inn!

Eller registrer deg her.

Agentinnlogging

Har du glemt passordet ditt?
Gå tilbake til innlogging