Barnas Klimapanel 2020

Miljøagenter fra hele landet har stemmer fram hvem som skal sitte i Barnas Klimapanel.

De åtte som ble valgt til å sitte i Barnas Klimapanel 2020 er Bjørn Einar, Brage, Dina, Isa, Milla, Tora, Torje og Ulrik.

Rapporten fra barnas klimapanel finner du her.

 

BJØRN EINAR
13 år, Trøndelag

Bjørn Einar ønsker at Barnas Klimapanel i 2020 skal delta på FNs klimatoppmøte, og få mange barn til å bli med i Miljøagentene. Han ønsker å bidra med å snakke med politikere og å holde appeller. Bjørn Einar var også med i Barnas Klimapanel i 2018. 

BRAGE
13 år, Finnmark og Troms

Brage har vært miljøagent i 7 år, og vært med i Barnas Klimapanel i to år. Han vil være med å forandre verden med handling, og ta initiativ til å gjøre noe – ikke bare sitte og prate om å gjøre noe.

DINA (Nestleder)
12 år, Oslo

Dina har vært miljøagent i to år, og nesten like lenge vært spesialagent. Hun er veldig glad i naturen, og har lyst til å bidra enda mer i kampen mot klimaendringene. Hun vil at de som bestemmer skal ta mer miljøvennlige valg. 

ISA
11 år, Oslo

Isa har vært miljøagent i tre år. Hun elsker jorden, og vil gjøre så mye som mulig for å redde den. Hun ønsker å bidra til å legge press på politikerne at de skjønner at de må gjøre tøffere miljøtiltak.

MILLA
10 år, Vestland

Milla er en veldig engasjert miljøagent, og 30. august var hun den eneste som skolestreiket for klima i Florø. Hun ønsker å lære mer om klima og miljø, og bli kjent med andre miljøagenter, samt å bidra til at flere tar miljøvennlige valg i hverdagen. 

TORA (leder)
13 år, Oslo

Tora var med i Barnas Klimapanel i 2019, og er glad for å være med videre fordi hun er veldig engasjert i klima og miljø. Hun synes det er veldig viktig at barnas stemme blir hørt når viktige valg for framtida skal tas. Hun vil bruke erfaringen hun har fått i 2019 til å fortsette det viktige arbeidet.

TORJE
13 år, Viken

Torje er spesialagent og styremedlem i lokallaget sitt. Han mener at klimaendringene er det største problemet i vår tid, og han vil bidra til å finne en løsning. Han vil gjerne fokusere ekstra på regnskog og utrydning av dyrearter i 2020. 

ULRIK
11 år, Viken

Ulrik synes det er viktig å formidle barns meninger om miljø til de voksne. I 2020 ønsker han å bruke stemmen sin til å rope ut at de voksne er nødt til å handle nå, og å inspirere andre enda flere barn til å engasjere seg i klimasaken. Ulrik var også med i Barnas Klimapanel i 2019.

Kontaktinformasjon Barnas Klimapanel:
Organisasjonsrådgiver Bjørn Erik Løken: bjorn@miljoagentene.no/416 94 056

 

Om Barnas Klimapanel:
Barnas Klimapanel ble opprettet av Miljøagentene i 2015 og paneldeltakerne velges for ett år av gangen. Formålet til panelet er å være et talerør for barn, gjennom å formidle barns meninger til de som bestemmer og påvirke barns mulighet til å definere sin egen framtid. Siden oppstarten har Barnas Klimapanel møtt stortingsrepresentanter, ministere og andre beslutningstakere for å opplyse om norske barns meninger om miljøsaker. Hvert år skrives en rapport som overrekkes til beslutningstakere i inn- og utland. Barnas Klimapanel har også deltatt på klimatoppmøtene i Paris, Marrakech og Bonn og Katowice. På sikt er det et ønske å få til et internasjonalt klimapanel for barn, bestående av barn fra alle land som er med i FN. På den måten kan barnas stemmer og meninger om miljøsaker synliggjøres og få større politisk betydning. De voksne må lytte til barna – det er barna som skal arve jorda og håndtere konsekvensene av avgjørelsene som blir tatt i dag.

Kommentarer

Agent LeseGuro

Agent LeseGuro
Korleis kan vi bli valt til barnas klimapanel til neste år.

21:37 02.03.2021

Agent #Hest

Agent #Hest
Håper de voksene hører på dere!

20:28 05.09.2020

Agent Forsker og Forfatter Noor

Agent Forsker og Forfatter Noor
Gratulerer til de som er med i barnas klimapanel 2020! Dere gjør en super jobb, lykke til!!!

20:49 18.10.2019

Agent Erdnos

Agent Erdnos

11:35 02.10.2019

Last flere

Er du agent? Logg deg inn!

Eller registrer deg her.

Agentinnlogging

Har du glemt passordet ditt?
Gå tilbake til innlogging