Bli med på Beintøft!

Beintøft er Norges største gå-til-skolen-aksjon. Bli med å gå for klimaet og miljøet dere også.

Fra 5. september til 30. september deltar barn over hele landet på Beintøft, Norges største gå-til-skolen-aksjon. Hvert år er over 50 000 barneskoleelever med på å gå, sykle og reise kollektivt til skolen. Dette fører til mindre CO2-utslipp, mindre mikroplast i naturen og tryggere skoleveier. Bli med å gå for klimaet og miljøet dere også!

Meld dere på !

Ukestemaer

I år er det to temaer i Beintøft, klima og miljø. Det følger med undervisningsopplegg bestående av lærerveiledning, undervisningsvideo, PowerPoint, quiz og et forslag til aktivitet i klasserommet. Undervisningsopplegget er aldersdifferensiert og det er utviklet eget materiell for 3.-4. trinn, 5.-6. trinn og 7. trinn.

  • Gå for klimaet: Elevene skal lære om klimaendringer, hvordan forurensing påvirker klimaet og hva du selv kan gjøre for å hjelpe klimaet.
  • Gå for miljøet: Elevene skal utvikle naturglede, lære om artsmangfold, om forurensing av naturen, miljøtiltak og hvordan søppel skal håndteres.

(Teksten fortsetter under bildet)

Klasseoppdrag

Til hvert tema følger det med et klasseoppdrag, er en bildeoppgave, som klassen skal løse i felleskap. Dere står fritt til å tolke oppdragene slik klassen vil og de mest kreative bidragene blir premiert.

I klasseoppdraget "Gå for klimaet" skal dere bli bedre kjent med klimaendringer og lære om hva vi kan gjøre for å motvirke dem. I klasseoppdraget ‘’Gå for miljøet’’ skal dere skal bli bedre kjent med naturen rundt dere og lære om hvordan du kan ta vare på den.

Vi deler ut totalt 30 000 kr til totalt 6 vinnere, hvor hver vinner mottar 5000 kr per oppdrag. Vi kårer følgende vinnere:

  • Beste bidrag 1.-2. trinn
  • Beste bidrag 3.-4. trinn
  • Beste bidrag 5.-7. trinn.

(Teksten fortsetter under bildet)

Premier 

Det deles ut hele ut hele 150 000 kr i premier i Beintøft. I tillegg klasseoppdragene deles det ut:

  • Nasjonal vinner: 30 000 kroner
  • Trinnvinnere: Beste klasse per hvert trinn: 5000 kroner 
  • Fylkesvinner: Beste klasse i hvert fylke: 5 000 kroner 

Premiene skal bidra til videre miljøvennlig aktivitet og komme hele klassen til gode. F. eks. sykkelparkering, parsellkasser eller turutstyr. Skoler trenger forskjellige ting, og vi vil samarbeide med skolene for at midlene blir vel anvendt. Det viktigste er likevel at vi endrer holdninger. 

Kommentarer

Ingen kommentarer
Last flere

Er du agent? Logg deg inn!

Eller registrer deg her.

Agentinnlogging

Har du glemt passordet ditt?
Gå tilbake til innlogging