Dinas inspirerende appell

Lørdag 27.april holdt spesialagent Dina appell på Eikatinget på Ekeberg, som en del av Klimadag i Ekebergparken. Både store og små var invitert til en klimadag med mange morsomme aktiviteter. Miljøagentene hadde med seg vår nedbrytningsgjettelek og mange var innom standen og gjettet på hvor lang tid ulike typer materiale bruker på å brytes ned i naturen.

Denne dagen ble også det nye formidlingsopplegget, Klimakonferanse på Ekeberg lansert. Formidlingsopplegget tar for seg hvordan mennesket gjennom tidene har dratt nytte av jordens ressurser og hvordan dette påvirker klimaet og hvordan klimaet påvirker oss. Og etter en omvisning samles man i Eikatinget for å diskutere seg frem til løsninger på verdens klimaproblemer. Her i parkens helt egne Eikating holdt Dina appell om klima, med klare oppfordringer til både politikere og oss andre. 

Les Dina sin inspirerende appell under

12. desember 2016 ble prisavtalen vedtatt. Den sier at vi skal gjøre alt vi kan for at gjennomsnittstemperaturen på jorda ikke skal stige med mer enn 1,5 grader, og absolutt ikke mer enn 2 grader innen århundrets slutt. Det betyr at det noen steder kommer til å stige mer, og noen steder mindre. Hvis vi fortsetter om nå kommer gjennomsnittstemperaturen på jorda til å stige med 3 grader men hva vil skje da?

 • Havet kommer til å stige fordi isen smelter og oversvømmer
 • Det kommer til å bli surere og da vil fisker og korallrev dø
 • Natur, infrastruktur og bygninger vil bli skadet av vannet
 • Mange vil bli nødt til å flyte, og konflikter vil bryte ut
 • Det vil også bli vanligere med flom, tørke og annet ekstremvær
 • Mange dyr- og plantearter vil dø ut
 • Det vil bli økonomisk ulikhet
 • Dårligere tilgang på vann og mat
 • Flere vil få helseproblemer

For å unngå dette må vi kutte CO2 utslippene våre og klare å fange opp CO2 som allerede er i atmosfæren. Skal det gå må de som har mest makt, nemlig politikerne ta ansvar. De må igangsette effektiv karbonfangst, tilrettelegge for at vi kan leve mer miljøvennlig, begrense og helst stanse utvinningen av fossilt brennstoff, satse på fornybar energi og utvikle ny teknologi for å begrense klimaendringene. Problemet er at de ikke gjør det med mindre vi maser og setter miljø på dagsorden.

Det er mange måter vi kan mase på politikere på. Vi kan demonstrere, som skolestreiken 22. mars, bli med i en miljøvernorganisasjon, vi kan sendebrev til politikerne, skrive leserinnlegg, informere ander og spre budskapet, som jeg gjør nå, med denne appellen. Politikerne må ta grep, men det er også mye du kan gjøre for å hjelpe miljøet. Du kan for eksempel:

 • Gå, sykle eller bruke kollektiv transport i stedet for å kjøre bil
 • Fly mindre
 • Ikke kjøpe ting du ikke trenger
 • Redusere matsvinn
 • Spise mindre kjøtt

Klimaendringer er ikke noe som vil skje en gang langt inn i fremtida, de er her i dag og konsekvensene blir bare større og større. Vi kan ikke overlate ansvaret til fremtidige generasjoner, vi må handle nå!  Derfor vil jeg at akkurat du og du og du og alle der andre bidrar til å gjøre en forskjell og at dere starter nå!

Tekst: Dina Lau-Henriksen. Introduksjonstekst: Marte Randby Steinskog
Foto: Ukjent

Kommentarer

Ingen kommentarer
Last flere

Er du agent? Logg deg inn!

Eller registrer deg her.

Agentinnlogging

Har du glemt passordet ditt?
Gå tilbake til innlogging