Fikk overrakt sjekk av Hero Tolk

Hero Tolk ønsker å bidra til et bedre miljø og bedre bruk av tolkeressursene. Derfor har de opprettet Grønn Tolk, som er en telefontolk som ikke krever reise og dermed ikke forurenser miljøet. Hero Tolk har bestemt at Miljøagentene skal støttes med 1 kr. per telefonoppdrag! Dette var en hyggelig sjekk å få!

Når noen fra andre land, som verken snakker norsk eller engelsk, må ha hjelp til å forstå eller bli forstått, trenger de en tolk. En tolk er en person som kan flere språk og som kan kommunisere mellom to personer som ikke forstår hverandre. Hero tolk er en av de største leverandørene av tolketjenester i Norge. Faktisk kan tolkene deres over 100 språk til sammen! Det er mange språk!

Hvis noen på et sykehus eller asylmottak trenger hjelp med språket ringer de til Hero Tolk. Vanligvis betyr dette at en person reiser til sykehuset eller asylmottaket. Det kan være lange reiser, som krever mye bilkjøring, som igjen fører til store CO2-utslipp. Grønn Tolk er tolking over telefon. Dette gjør at tolkene slipper å reise til sykehusene og asylmottakene, og dermed sparer miljøet for trafikkforurensing!

Grønn Tolk er et veldig fint initiativ, som ikke bare er bra for miljøet, men som også kommer Miljøagentene til gode! Hero Tolk har bestemt at Miljøagentene får 1 krone for hvert telefonoppdrag!

Les mer om Hero Tolk

Kommentarer

Ingen kommentarer
Last flere

Er du agent? Logg deg inn!

Eller registrer deg her.

Agentinnlogging

Har du glemt passordet ditt?
Gå tilbake til innlogging