Hvordan funker valget?

Alle barn og unge har rett til å si sin mening og å bli hørt. Og selv om man ikke har stemmerett, er det masse i samfunnet vårt man kan påvirke! Både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

I Norge har vi demokrati
Demokrati har to viktige prinsipper: frihet og likhet. Frihet betyr at man kan si det man mener, også om de som bestemmer og de man er uenig med. Likhet betyr at folk skal ha like muligheter og lik påvirkning på lovene og reglene i samfunnet.

Hvert 4. år er det stortingsvalg
I Norge har alle som er over 18 år eller fyller 18 år det året det er valg, og er norsk statsborger, stemmerett. Sånn har det ikke alltid vært. Før kunne for eksempel ikke kvinner og de som ikke hadde jobb, få stemme. Nå er det også noen som mener at de som er 16 år skal kunne stemme. Hva mener du? I Norge har vi hemmelig valg. Det betyr at ingen andre får vite hva du stemmer. Å stemme er en rettighet, men ikke en plikt. Man kan altså velge å ikke stemme i det hele tatt, eller man kan velge å stemme blankt. Da leverer man en tom stemmeseddel uten noe parti. 

Stortinget
På Stortinget er det plass til 169 politikere fra hele landet. Hvor mange stemmer et parti får i valget bestemmer hvor mange «plasser» de får i Stortinget. Stortinget bestemmer hvilke lover som gjelder, hvordan man skal bruke Norges penger og hvem som får sitte i regjeringen. For at Stortinget skal bestemme noe må flertallet være enig. Det partiet som får flest stemmer, eller som har støtte fra de fleste på Stortinget får danne regjering. De må få godkjennelse av Stortinget og kongen.

Slik fungerer en regjering 
Det første de nyvalgte på Stortinget må bli enige om er hvem som skal få sitte i regjering. Det kan være ett parti eller flere som går sammen. Jo, større flertall regjeringen har på Stortinget, jo lettere er det å være regjering. Alle de som er med i en regjering kalles for ministere eller statsråder og de får ansvar for hver sin ting, for eksempel barneminister eller skoleminister. Regjeringens hovedoppgave er å passe på at det som blir bestemt i Stortinget faktisk blir gjort.  

Hvordan kan du påvirke? 

  • Du er allerede miljøagent, det er topp!
  • Bli med på Miljøagentenes valguke og bruk stemmen din
  • Går du i 5.-10. trinn kan du stemme i Barnas Valg
  • Alle har rett til å lage og delta i demonstrasjoner
  • Du kan være med i en organisasjon (i tillegg til Miljøagentene)
  • Mange er også med i et politisk ungdomsparti når de er litt eldre

Kommentarer

Ingen kommentarer
Last flere

Er du agent? Logg deg inn!

Eller registrer deg her.

Agentinnlogging

Har du glemt passordet ditt?
Gå tilbake til innlogging