Klimatoppmøtet i Egypt

Barnas klimapanel reiste til klimatoppmøtet i Sharm El Sheik i Egypt, med den nye rapporten om barn og unges meninger om klima og miljø i kofferten. Barns stemmer skal bli hørt i klimasaken!

13. november pakket alle de åtte representantene i Barnas klimapanel koffertene sine for å dra på den viktigste turen Barnas klimapanel tar: til klimatoppmøtet, COP27. I år var klimatoppmøtet i Sharm El Sheik i Egypt og det var en lang tur dit.

Allerede mandag 14. november, etter to flyturer og lite søvn, troppet miljøagentene opp på klimatoppmøtet og fikk registrert seg - før et viktig møte, nemlig med klima- og miljøminister Espen Barth Eide (AP).

Alle foto: Wanda Nordstrøm

Møtet med Espen Barth Eide skjedde på et møterom den norske delegasjonen hadde inne på klimatoppmøtets område. Klimaministeren forklarte hvor langt de hadde kommet i forhandlingene og Barnas klimapanel presenterte Barnas klima- og miljørapport

 

Barnas klimapanel og klimaministeren var enige om at det er viktig at barn er med på klimatoppmøtet, og ministeren sa at Norge forsøker å få andre land til å også invitere med barn på klimaforhandlingene. Han ba barna i Barnas klimapanel om å si ifra og gi han innspill underveis de neste dagene. Barnas klimapanel sa at de håpet barns rettigheter blir nevnt i slutterklæringen, altså avtalen landene ble enige om på klimatoppmøtet - og det ble det til slutt også.

Det var mye spennende som skjedde på kort tid i Egypt. Området for klimaforhandlingene var stort og det var ikke alltid så lett å vite hvor man skulle være, men Barnas klimapanel fikk god hjelp fra andre nordmenn som var der.

Matilde (i grønn bluse) er Norges ungdomsdelegat, og er med i forhandlingene sammen med den norske delegasjonen, for å snakke på vegne av barn og unge i Norge. Hun snakket mye med Barnas klimapanel underveis, tok med rapporten deres på møter ikke Barnas klimapanel kunne være med og var til stor hjelp. Her er de i møte med Ane (til venstre) som også er med i forhandlingene på Norges vegne.

 

Mange av møtene til Barnas klimapanel skjedde utenfor ordentlige møterom, så her var de i skyggen på et pauseområde. Barnas klimapanel snakket om rapporten sin og fortalte om hva barn og unge i Norge er opptatt av. I rapporten er det et eget kapittel om at barn i Norge er bekymret for at klimaendringer rammer barn i andre land. Klimaforhandlingene jobbet mye med dette, og ble enige om å lage et nytt fond som skal hjelpe fattige land med å håndtere klimaødeleggelser.

Nesteleder av Barnas klimapanel, Olivia (14), snakker med leder av Norge under forhandlingene, Henrik, og Jakob (12) fra Barnas klimapanel.

Ellers var det hektiske dager med mye program! Barnas klimapanel delte ut rapporter, møtte egyptiske klimaengasjerte barn, møtte urfolkskvinnen Txai Surui, som kjemper for Amazonas og som holdt åpningstalen på COP i fjor, møtte norske stortingspolitikere, FNs klimapanel og badet litt mellom slagene.

Her er Barnas klimapanel sammen med representanter fra andre ungdomsorganisasjoner og politikere på Stortinget, etter å ha hatt møte sammen i Egypt. Alle fikk rapporten til Barnas klimapanel.

På klimatoppmøtet i år var det en egen barne- og ungdomspaviljong! Her tok Barnas klimapanel bilde sammen med Unicef-ambassadør Penelope Lea som satt i Barnas klimapanel for noen år siden, og en egyptisk journalist som var veldig interessert i å snakke med panelet.

Forskere og barn kan lære mye av hverandre. Barnas klimapanel hadde møte med noen av klimaforskerne som sitter i FNs klimapanel, og FNs klimapanel mente at alle land bør ha et klimapanel for barn.

Barnas klimapanel hadde verksted og lagde tegninger sammen med klimaengasjerte barn fra Egypt. De er enige i at det er viktig at barn blir hørt, og at barn har en viktig rolle i å skape en god framtid - og det ble også med i avtalen landene ble enige om på klimatoppmøtet. 

Er du en miljøagent som er opptatt av klima? Hvert år (rundt nyttår) er det valg av representantene i Barnas klimapanel! Les mer her.

Barnas klimapanels arbeid får støtte fra NORAD, Klima- og miljødepartementet, Clas Ohlson, Magnat Kaffehus, Rev Ocean og Älvsbyhus.

Kommentarer

Ingen kommentarer
Last flere

Er du agent? Logg deg inn!

Eller registrer deg her.

Agentinnlogging

Har du glemt passordet ditt?
Gå tilbake til innlogging